Handbok om oljeskadade fåglar

Handboken ger både bakgrundskunskap och praktiska råd för hur man kan och bör gå till väga vid en olycka med oljespill och oljeskadade fåglar.

Handboken är framtagen av Djurens ö i samarbete med Preem.

Klicka här för att ladda ner en pdf-fil med hela innehållet.