Incitament behövs för ökad svensk bioproduktion

Idag finns en uppsjö styrmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, såsom bonus malus-systemet, reduktionsplikten och skattebefrielse för biodrivmedel. I stort sett alla dagens styrmedel riktas mot användarsidan med målet att stimulera förbrukningen av biodrivmedel. Det Sverige saknar är incitament för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel.  

En stor brist är dock att de flesta politiska initiativen och styrmedlen inte stimulerar till att öka den svenska produktionen, trots att vi har unika möjligheter att bli världsbäst på biodrivmedel. Faktum är att den svenska biodrivmedelsproduktionen legat stilla det senaste decenniet, trots kraftigt ökad konsumtion.

- Sverige behöver skapa tydligare incitament för en ökad inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel. Idag skapar reglerna incitament för att importera biodrivmedel från utlandet till låg kostnad och med dålig hållbarhetsprestanda, exempelvis palmolja, säger Petter Holland, vd på Sveriges största drivmedelstillverkare Preem, och fortsätter.

- Ett exempel är det parallella system till reduktionsplikten avseende höginblandade biodrivmedel. Det stimulerar till import av just billiga palmoljevolymer med dålig hållbarhetsprestanda. Det är inte rätt lösning för Sverige om målet är att vara ett föregångsland. Sverige behöver ett system för alla volymer som tydligt visar att Sverige menar allvar med klimatpolitiken och att det är skillnad på vad kunderna stoppar i tanken, säger Petter Holland.

- I Norge är den politiska viljan och förståelse för detta stor och de har skapat en förutsägbar miljö med långsiktiga spelregler kring det förnybara och råvaror med hög hållbarhetsdata. Därför har vi nu valt att gå in i ett projekt för att tillverka biozinolja som kan raffineras till biodrivmedel. Norge har också tagit en tydlig position och sagt nej till palmolja, vilket ligger helt i linje med Preems värderingar.

- Vi har även en aktiv investeringsplan för Sverige med flera olika produktionsanläggningar i planeringsskede. Kan Sverige nu skapa ett gemensamt reduktionspliktssystem och ge rätt incitament för en inhemsk produktion av hållbara bioråvaror kommer dessa planer att intensifieras och genomföras, avslutar Petter Holland.