Med anledning av TV4-inslag om HVO100

Under tisdagskvällen sände TV4 Nyheterna ett inslag om fossilfri HVO100. Inslaget fokuserade på Preem och vår försäljning av produkten. På onsdagsmorgonen sändes ett uppföljande inslag som i högre grad handlade om branschen i sin helhet.

Tyvärr innehåller rapporteringen ett antal faktafel och missvisande antaganden.

Där riktas kritik mot Preem, och branschen i sin helhet, eftersom produkten HVO100 saluförs som ”fossilfri”. I inslagen hävdas att HVO100 inte alls är fossilfritt.

HVO100 består till 100 procent av förnybara råvaror, så som restprodukter från livsmedelsindustrin.

Vid produktionen av HVO100 används vätgas. En liten andel av vätgasen har ett fossilt ursprung. Men det är långtifrån som inslaget påstår, att HVO100 består av 17-22 procent fossil vätgas. I genomsnitt handlar det om cirka 0,8 procent fossil vätgas. Resterande vätgas har sitt ursprung från förnybara restströmmar från drivmedelsproduktionen, och är därmed fossilfria. Med andra ord är den HVO100 som saluförs i Sverige 99,2% förnybar.

Vidare så framstår det i inslaget som att Preem producerar HVO100. Det stämmer inte. Preem producerar ingen egen HVO100, utan köper in produkten för vidare distribution.

Preems marknadsföring av HVO100 följer gängse branschpraxis och gällande myndighetsbeslut.