Kommentar till beskedet om beviljat miljötillstånd för Preemraff Göteborg

Mark- och miljödomstolen har beviljat Preems ansökan om nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Göteborg. Det nya tillståndet är en förutsättning för ökad produktion av förnybart bränsle och inkluderar en anläggning för helt förnybar produktion.

Preems mål är att producera cirka fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030. Detta skulle minska transportutsläppen med 12,5 miljoner ton per år, motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

– Vi är glada över det positiva beskedet från domstolen, säger Preems vd Magnus Heimburg. Vi kommer nu att gå igenom domen och analysera vad den innebär för Preem. Den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Göteborg är ett viktigt steg på vägen mot våra och Sveriges klimatmål. Ett nytt miljötillstånd ger oss möjlighet att starta storskalig förnybar produktion, vilket är avgörande för vår omställning.

Etablering av ny förnybar anläggning vid raffinaderiet
Projektet är den största satsningen vid raffinaderiet sedan etableringen i slutet av 60-talet. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel, som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid. I den centrala processenheten, Green Feed Unit (GFU), omvandlas förnybara råvaror till förnybar diesel och förnybart flygbränsle.