Kommentar till beskedet om beviljat miljötillstånd för Preemraff Lysekil

Mark- och miljödomstolen har beviljat Preems ansökan om en ombyggnation vid raffinaderiet i Lysekil. Tillståndet är en förutsättning för ökad produktion av förnybart bränsle. Ombyggnationen innebär även att den fossila utfasningen påbörjas.

Preems mål är att producera minst 2,5 miljoner kubikmeter förnybart 2026, och cirka 5 miljoner kubikmeter 2035 och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan.

– Vi är glada över det positiva beskedet från domstolen, säger Preems vd Magnus Heimburg. Nu kommer vi att gå igenom domen och analysera den i mer detalj. Den planerade ombyggnationen av raffinaderiet i Lysekil
är ett avgörande steg för Preem i vår resa att fasa ut fossilt till förmån för förnybart.

Preem ansökan avser att bygga om den existerande Synsat-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil. Ombyggnationen är Preems största omställningsprojekt och ett avgörande inslag i företagets omställning från fossilt till förnybart. Ombyggnationen innebär även att raffinaderiet i Lysekil blir Skandinaviens största produktionsanläggning av biodrivmedel.

Väl i drift ska den ombyggda Synsat-anläggningen ha en total förnybar produktionskapacitet om cirka 950 000 kubikmeter, vilket kommer att reducera klimatutsläppen med omkring00201,7 miljoner ton per år.