Överenskommelser angående korttidsarbete

Preem har nu kommit överens med tjänstemannaklubbarna och IF Metall om att teckna lokala överenskommelser angående korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering).

Det betyder att företaget tar nästa steg i sin ansökan till Tillväxtverket. Under veckan kommer Preems anställda att få mer information från sin närmsta chef. Preem arbetar för att korttidsarbetet ska träda i kraft från 20 april. Bakgrunden är den extrema situation Coronapandemin försatt hela samhället i. Det snabbt fallande och volatila oljepriset och en förväntad minskad efterfrågan när Corona-recessionen så småningom sätter in, innebär ytterligare utmaningar för branschen.

Vi ber att få återkomma med mer information kring omfattning och övriga detaljer.