Medieuppgifter om Preems skatteinbetalningar

Till att börja med är det viktigt att understryka att Preem har betalat in korrekta skattebelopp, efter att på eget initiativ lämnat in självrättelser till Skatteverket.

KORT FÖRKLARING AV FALLET.

Preem betalar varje år miljardbelopp i skatter och har länge varit en av Sveriges största skattebetalare. Liksom i andra delar av vår verksamhet så tar vi givetvis ansvar när det gäller att betala skatt.

Att företag inkommer med självrättelser för skatter är normalt. Rättelser sker löpande, allteftersom ny fakta inkommer och är en naturlig del i det svenska skattesystemet. Självrättelser är något som alla bolag måste göra när man upptäcker oriktiga uppgifter - oavsett om det leder till högre eller lägre skatter.

Det är skatterättsligt komplicerat att beräkna biomassa. Av den anledningen gör Preem löpande analyser och efterkalkyler för att säkerställa att korrekta belopp inkommer till Skatteverket.

Som producent av förnybara drivmedel gör Preem avdrag för andel biomassa i biodrivmedlen i punktskattedeklarationen, i enlighet med svenska skatteregler.

I det aktuella fallet upplyste Preem Skatteverket redan i januari 2017 att vi observerat att andelen i biomassa i diesel kunde komma att behöva justeras, med följden att tidigare gjorda deklarationer skulle behöva rättas.

Vi informerade även Skatteverket om att en omfattande utredning om detta hade påbörjats för att säkerställa hur stor den förnybara andelen var. Den utredningen ledde till att vi justerade upp den fossila andelen och därmed minskade våra avdrag.

Vad Preem har gjort är att överklaga skattetillägget på 5,4 miljoner kronor till hovrätten. Detta eftersom skattetillägg inte ska tas ut vid självrättelser.

Preem har alltså löpande betalat in korrekta skattebelopp och kommer även fortsatt att agera ansvarsfullt.