Tanka diesel och AdBlue parallellt.

Så fungerar parallell tankning av diesel och Adblue:

  • Börja med att starta tankningen av diesel När tankningen av diesel är igång sätter du in kortet igen för att tanka Adblue. Den andra tankningen (Adblue) begränsas till 1 000 kr. Det beloppet räcker för att fylla AdBlue-tanken. 

  • Om du tankar Adblue först begränsas tankningen med diesel till 1 000 kr. Det innebär att dieselpumpen slår ifrån vid 1 000 kr och att ditt fordon inte blir fulltankat. 

  • Det kan dock dröja upp till 15 minuter innan beloppsbegränsning på 1 000 kr frigörs och du kan tanka igen. Återigen – tanka alltid diesel först!