Remissvar till regeringens Bränslebytet

Preem välkomnar förslaget om reduktionsplikt, men föreslår ett par ändringar i sitt remissvar till regeringen.               

Preem välkomnar i huvudsak regeringens förslag. En reduktionsplikt för växthusgasutsläpp kan ge förnybara bränslen goda förutsättningar och skapa långsiktiga spelregler. Preem anser att ett reduktionspliktssystem är ett bra, teknik- och konkurrensneutralt, styrmedel för att nå målet att växthusgasutsläppen från fordonstrafiken ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Utöver detta anser Preem att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa spårbarheten av råvaror.

Preems fyra övergripande förändringar till regeringens förslag:

  1. Reduktionsnivån för bensin bör vara 10 procent från 1 juli 2018, jämfört med regeringens förslag om 2,8 procent.
  2. Reduktionsnivåer bör beslutas även för tiden efter 2020.
  3. Skattebefrielsen för höginlandade bränslen bör avskaffas och dessa bör inkluderas i reduktionspliktssystemet. Som en konsekvens av det kan reduktionsnivåerna behöva justeras.
  4. Pumplagen bör upphävas.

Remissvaren finns att läsa i sin helhet på länkarna nedan.

Remissvar Bränslebytet

Remissvar ILUC-direktivet