Rapporter och publikationer

Här har vi samlat våra rapporter och publikationer. Preem deltar i ett antal olika projekt som syftar till att utveckla framtidens bränslen, framförallt förnybara - läs mer om våra aktuella projekt och deltaganden.

Sweco-rapport: Mål och styrmedel inom transportsektorn Sweco-rapport: Mål och styrmedel inom transportsektorn

Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till att öka den inhemska produktionen av svenska hållbara biodrivmedel. Det visar en ny rapport från Sweco. 

Läs mer (pdf) »

Remissvar till regeringens Bränslebytet Remissvar till regeringens Bränslebytet

Preem välkomnar förslaget om reduktionsplikt, kallat Bränslebytet (2017), men föreslår ett par ändringar i sitt remissvar till regeringen. Utöver detta anser Preem att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa spårbarheten av råvaror.

Läs mer »

Kvotplikt för biodrivmedel i Sverige Kvotplikt för biodrivmedel i Sverige

Rapport som presenterar hur man med kvotplikt kan säkerställa att en viss andel av försålda drivmedel vid varje tidpunkt är förnybara och hur ett sådant system kan utformas.

Dieselstudie Svensk Diesel MK1 kontra Europadiesel Dieselstudie Svensk Diesel MK1 kontra Europadiesel

Vetenskaplig studie visar att svensk miljöklassad diesel har starka hälsofördelar.

Läs mer »

Broschyr om Skyttern och andra krigsvrak Broschyr om Skyttern och andra krigsvrak

En makalös historia om hur White Star Lines oceanångare slutade som oljeläckande vrak utanför Lysekil.

Läs mer (pdf) »

Handbok om oljeskadade fåglar Handbok om oljeskadade fåglar

Handboken är framtagen av Djurens ö i samarbete med Preem.

Läs mer »