Aktioner riktade mot Preem

De senaste dagarna har aktivister demonstrerat vid våra anläggningar och ett fåtal av våra stationer med budskapet att våra utvecklingsplaner för raffinaderiet i Lysekil inte bör godkännas. Vi stöttar givetvis allas rätt att uttrycka sina åsikter och tankar. Men det gäller så länge du inte bryter mot lagen eller säger något som skadar någon annan.

Den senaste tidens aktioner har dock varit av ett slag som vi värjer oss mot. När våra anställda och kunder drabbas och på olika sätt trakasseras är givetvis helt oacceptabelt.

Preem har sökt ett miljötillstånd för vårt raffinaderi i Lysekil för att kunna uppgradera tjockolja till diesel och bensin och för att kunna ställa om från fossilt till förnybart på raffinaderiet.

Vi står fast vid vår vision att vara ledande i omvandlingen mot ett hållbart samhälle. En central del i den hållbara omställningen är att successivt byta ut råvarorna till förnybara alternativ.

Preem står bakom de svenska klimatmålen, och arbetar dagligen för att möjliggöra att målen nås i god tid. Det är genom fortsatta satsningar på innovation och hållbar omställning som Preem kan bidra till att Sverige kan nå sina klimatmål.

Publicerad 2020-09-08