Kommentar till intrång på Preems raffinaderi i Lysekil

Aktivister gjorde på söndagen 13 september intrång på Preems skyddsklassade anläggning i Lysekil för att snabbt gripas av polis sedan de klättrat upp i en lastarm på kajområdet.

Preems anläggningar är klassade som skyddsobjekt och skyddas av skyddslagen (2010:305). Skyddsobjekt är samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd utifrån svensk lag.

Preems högsta prioritet som samhällsviktig verksamhet är upprätthålla en säker drift, drivmedelsförsörjning och givetvis att trygga våra medarbetares och kunders säkerhet.

Preem har hela tiden poängterat vikten av en konstruktiv dialog och allas rätt att uttrycka sina åsikter och tankar. Men det gäller så länge motparten inte bryter mot lagen, skadar egendom eller människor.