Preems Ledarprofil

Preems ledarprofil tydliggör de beteenden vi har definierat som framgångsrika för att få engagerade medarbetare och därigenom nå våra strategiska mål.

Den beskriver också förväntningarna på dig som ledare. Vi sätter mål på och mäter ledarskapet årligen för att kontinuerligt kunna identifiera utvecklingsområden i stort men framför allt för att kunna ge våra ledare underlag för att ta fram en individuellt anpassad utvecklingsplan. Mätningen görs dels i Preembarometern (1g/år) men också i Preempulsen (2 ggr/år) och sammanfattas i ett Ledarskapsindex (LSI).

Preems ledarprofil

Jag utövar mitt ledarskap genom att:

Tydliggöra mål & riktning

• Jag berättar vart vi ska och låter mina medarbetare sätta vägen dit.
• Jag säkerställer att det vi gör skapar värde.
• Jag fattar beslut som gynnar helheten och främjar tvärfunktionellt samarbete.

Skapa engagemang & utveckling

• Jag visar tillit till mina medarbetare och delegerar.
• Jag förstår mina medarbetares drivkrafter och ger löpande feedback.
• Jag uppmuntrar till förbättringsinitiativ och ger mina medarbetare utrymme att testa nya idéer samt lära av misstag.

Leva våra värderingar

• Jag lever efter och är ambassadör för Preems värderingar.
• Jag sätter säkerhet först och agerar på beteenden som strider mot värderingarna.
• Jag gör värderingarna levande i vardagen och uppmärksammar goda exempel.