Riktlinjer för rekrytering

För att starta upp en rekryteringsprocess behöver du som rekryterande chef kontakta din HR Business Partner och tillsammans gå igenom behovet. På denna sida finner du information om processen och vad som är viktigt att tänka på vid rekrytering.

 • Rekrytering förutsätter att det är i enlighet med bemanningsplan samt att det finns ett godkänt Rekryteringsgodkännande.

 • Rekrytering för samtliga anställningsformer och anställningstider genomförs av rekryterande chef med stöd av Rekryteringspartner. Rekryteringspartner stöttar och agerar bollplank genom hela rekryteringsprocessen oavsett om den är intern eller extern.

 • Val av extern leverantör sker i samråd med Rekryteringspartner. Endast rekryteringsföretag som har gällande ramavtal med Preem används. Alla övriga kontaktförfrågningar etc. från rekryterings- och bemanningsföretag skall hänvisas till Inköp.

 • Annonsering sker som regel alltid internt på Preem.Net i minst 10 dagar. Undantag från detta kan ske vid omorganisationer, tillsättning av High Potentials utifrån utvecklingsplan samt vid omplaceringsbehov eller då det finns personer med företrädesrätt. 

 • Vi uppmuntrar intern rörlighet och ser gärna interna sökande till våra lediga tjänster. Grundregeln är dock att en medarbetare aldrig uppsöks direkt i syfte att få medarbetaren att söka en ledig tjänst. Finns särskild anledning att initiera en rekryteringsprocess med en intern kandidat ska alltid kandidatens chef, alternativt chefens chef kontaktas först.

 • Drog- och alkoholtestning genomförs på samtliga nyanställda.

 • Samtliga interna sökanden kontaktas av rekryterande chef personligen för återkoppling på sin ansökan.

 • Uppsägningstid vid internrekrytering: Vi rekommenderar att avlämnande chef och mottagande chef kommer överens i samråd med medarbetaren. Om någon av parterna inte är överens om tid för övergång är det uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal som styr.

 • För tjänstemän sätts lön i kommande års löneläge för tillträdesdatum fr o m 1 oktober t o m 31 december. För tillträdesdatum mellan 1 januari och 30 september gäller innevarande års löneläge.

 • För IFM styr lönerevisionsdatum vilket löneår som ska användas.

 • Kostnaden för externt stöd vid rekrytering belastar HR:s rekryteringsbudget.

Nedan finner du en övergripande processbeskrivning av hur vi arbetar i rekryteringsprocessen. Processen är uppdelad i tre delar; Uppstartsfas, Urvalsfas och Anställningsfas. I tillägg finns en checklista som tar dig steg för steg genom din rekrytering.