Ansökningsblankett - Svensk medborgare

Passerkortsansökan för revisionsstopp för sökande med svensk nationalitet. 

Information om sökande

Ange Namn
Ange Efternamn
Ange ett giltigt personnummer på formen YYYYMMDD-XXXX
Ladda upp foto på sökande (jpeg, jpg eller png) - Max 5mb
Ladda upp sökandes ID-handling (jpeg, jpg, png eller pdf) - Max 5 Mb
Ladda upp sökandes anställningsbevis (jpeg, jpg, png eller pdf) - Max 5 mb

Utbildning & certifikat

Ange 7-siffrigt SSG-nummer
Genomförd SSG Entre Grundkurs *
Ange Genomförd SSG Entre Grundkurs
Genomförd SSG Chemical Safety *
Ange Genomförd SSG Chemical Safety
Övriga godkända utbildningar
Ange övrig godkänd utbildning
Ladda upp utbildningsbevis från övriga godkända utbildningar (jpeg, jpg, png eller pdf) - Max 5Mb

Anställningsförhållande

Ange Anställd av - företagsnamn
Ange Anställd av - företagsnummer hos Preem
Ange Huvudentreprenör - företagsnamn
Ange Huvudentreprenör - företagsnummer hos Preem*
Välj Arbetsroll för sökande

Information om kontaktperson

Ange Namn
Ange Efternamn
Ange giltig E-mail
Ange telefonnummer

Passerkort

Giltighetstid för passerkortet

Ange Giltigt från
Ange Giltigt till
Verify by clicking in the box