Digital Passerkortsansökan

Passerkortsansökan för revisionsstopp för sökande med svensk nationalitet. 

Information om sökande

Fyll i information gällande den sökande 

Utbildning & Certifikat

Genomförd SSG-utbildning Entré
Genomförd SSG-utbildning Kemi
Övriga godkända utbildningar

Anställning på sökande

Anställd av huvudentreprenör

Fyll i information om underentreprenör om den sökande inte är anställd av huvudentreprenör

Välj vilken arbetsroll den sökande har. 

Information om kontaktperson

Fyll i information om kontaktpersonen 

Passerkort

Fyll i giltighetstid för passerkortet