"Vi skärper vårt klimatmål
för att vi vill, kan och måste."

Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet
med nettonollutsläpp i hela värdekedjan.

Vi är Preem

Jobba på Preem

”Det som alla pratar om – gör vi på riktigt”

Som projektingenjör på Preem jobbar du på några av de mest miljöeffektiva raffinaderierna i Europa.

Pressmeddelanden

  • Träffa oss i Almedalen!

    28 jun 2022

    Almedalsveckan är tillbaka i Visby och Preem kommer att medverka i olika aktiviteter. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i givande diskussioner. [image] För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer.  Vi vill vara en engagerad, aktiv och pålitlig aktör i samhället och i de frågor där vi är verksamma. Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan och vi träffas gärna för diskussion och har

  • Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

    27 jun 2022

    Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin på den svenska västkusten för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen, med start senast år 2030. Vattenfall ser enorm potential när det gäller sänkning av koldioxidutsläppen inom industrier som raffinaderi, petrokemi, stål och konstgödsel med hjälp av fossilfri el och vätgas. Och för att stärka Sveriges position som föregångare på tillväxtmarknaderna för fossilfria bränslen, ser