En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

Vi är Preem

Jobba på Preem

"Vi handlar med förnybart bränsle"

Möt våra biofuel traders som berättar om hur de säkerställer att spårbarheten och klimatavtrycket blir så lite som möjligt – i hela produktionskedjan.

Pressmeddelanden

  • Preem går med i Power Circle

    10 nov 2022

    Preem går med i Power Circle som ett led i Preems satsning på laddinfrastruktur och att vara en ledande energileverantör längs vägarna i Sverige. Samarbetet innebär en möjlighet att accelerera omställningstakten i den infrastruktur som krävs för framtidens transporter. Power Circle är en intresseorganisation för aktörer inom elkraftsbranschen och agerar för att synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling. – Preem genomgår den största omställningen i företagets historia med målet om en klimatneutral värdekedja år 2035. Här är en storskalig utrullning av laddinfrastrukturen för

  • Preem inleder etableringen av laddning för tung trafik

    6 okt 2022

    Preem satsar på laddstationer för yrkestrafik och tung trafik. Nu inleds etableringen av publika laddstationer på strategiska platser utmed de svenska vägarna. Preem har tillsammans med laddningsoperatören Recharge ansökt och fått medel från Energimyndigheten för att påbörja etableringen av laddstationer för yrkestrafik och tung trafik utmed de svenska vägarna. Stationerna kommer att utrustas för att täcka behovet och de kommer att ha en maxkapacitet på hela 350 kW. – Det här ytterligare ett steg i Preems förnybara omställning och vår strategi att erbjuda fler miljöeffektiva energislag på