En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

Vi är Preem

Jobba på Preem

"Vi lever i föränderlig tid och det är otroligt kul att få vara med i den här resan"

I arbetet med att ställa om till 2035 krävs lösningar, idéer och projekt som ännu inte existerar.

Pressmeddelanden

  • Preem ingår avtal med Seaber för att minska utsläpp och optimera fraktkostnader

    17 apr 2024

    Sveriges största drivmedelsbolag Preem tillkännager i dag att man ingått ett avtal med finska marinteknikföretaget Seaber.io. Avtalet innebär att Preems shippingavdelning kommer använda sig av Seabers mjukvara för fraktoptimering. Genom att använda sig av Seabers mjukvara för fraktoptimering strävar Preem efter att minska utsläppen och optimera utnyttjandegraden för sina fartyg som fraktar företagets last. Preem kommer använda sig av SaaS-applikationen som är utformad för både rederier och lastägare och möjliggör en optimering av effektivitet, tidsbesparing och kostnadsreducering samt

  • Preems egenproducerade HVO100 kan minska transportsektorns fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i Sverige

    9 apr 2024

    I höstas påbörjade Sveriges största drivmedelsproducent Preem egen produktion av HVO100. Produktionen är en milstolpe för att kunna minska fossila klimatutsläpp och förbättra försörjningstryggheten i transportsektorn. För första gången någonsin finns nu den egenproducerade HVO100 på den svenska marknaden. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Sveriges nationella klimatmål kräver att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Även EU har under de senaste åren infört högt satta mål. För att möjliggöra detta behövs