En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

Vi är Preem

Jobba på Preem

"Vi lever i föränderlig tid och det är otroligt kul att få vara med i den här resan"

I arbetet med att ställa om till 2035 krävs lösningar, idéer och projekt som ännu inte existerar.

Pressmeddelanden

  • Boka in våra experter i Almedalen!

    5 maj 2023

    Hela samhället behöver ställa om och transportsektorn är avgörande. Det betyder att frågor om förnybara drivmedel och hållbara transporter fortsätter att vara angelägna. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har vi på Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i arrangemang under Almedalsveckan. [image] Vi som närvarar i Almedalen är: · Katarina Thorling, Chef Hållbarhetsutveckling · Tryggve Berlin, Shippingchef · Henrik Rådberg, Chef Nya Möjligheter · Mattias Backmark, Projektfinansieringschef · Ludwig Kollberg, Kommunikationschef Vi är på

  • Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

    2 maj 2023

    Preem Holding uppvisar en bra start på 2023. Preem levererar höga raffineringsmarginaler och överlag ett gott resultat under exceptionella marknadsförhållanden. Preems försäljning till den internationella marknaden tillsammans med en stark dollar var de främsta anledningarna till kvartalets resultat. Finansiell utveckling, januari-mars 2023 · Försäljningen för första kvartalet 2023 uppgick till 36 845 MSEK, jämfört med 36 831 MSEK för första kvartalet 2022.   · Justerad EBITDA uppgick till 3 496 MSEK för första kvartalet 2023, jämfört med 2 305 MSEK för samma period föregående år.