"Vi skärper vårt klimatmål
för att vi vill, kan och måste."

Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet
med nettonollutsläpp i hela värdekedjan.

Vi är Preem

Jobba på Preem

”Det som alla pratar om – gör vi på riktigt”

Som projektingenjör på Preem jobbar du på några av de mest miljöeffektiva raffinaderierna i Europa.

Pressmeddelanden

  • Preem satsar på elektrifiering av tunga vägtransporter

    13 sep 2022

    Som ett led i Preems förnybara omställning och strategin att erbjuda fler miljöeffektiva energislag på våra stationer inleds nu en satsning på laddstationer för yrkestrafik och tung trafik. Målbilden är att Preem ska vara en ledande energileverantör längs våra vägar. - Vi vill fortsätta vara den ledande aktören inom tung trafik genom att erbjuda ett brett urval av drivmedel – inklusive möjligheter för elladdning. Det är en viktig del i vår fortsatta satsning att bli klimatneutrala 2035 och samtidigt hjälpa våra kunder att uppnå sina klimatmål. Vi har mycket bra förutsättningar då vi har

  • Träffa oss i Almedalen!

    28 jun 2022

    Almedalsveckan är tillbaka i Visby och Preem kommer att medverka i olika aktiviteter. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i givande diskussioner. [image] För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer.  Vi vill vara en engagerad, aktiv och pålitlig aktör i samhället och i de frågor där vi är verksamma. Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan och vi träffas gärna för diskussion och har