Vi skärper vårt klimatmål med tio år – från 2045 till 2035

Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi är Preem

Jobba på Preem

"Det kommer ställa helt andra krav på upplevelsen i en butik."

Möt Angelica Fagerholm – ansvarig för kundupplevelsen i våra butiker. Här berättar hon om trender, hur våra bemannade stationer sannolikt kommer se ut och vad vi behöver göra för att möta kundens krav om fem år.

Pressmeddelanden

  • Preem skärper klimatmål: Klimatneutral värdekedja 2035

    21 okt 2021

    Drivmedelsföretaget Preem skärper sitt klimatmål med tio år. Senast år 2035 ska företaget uppnå klimatneutralitet utmed hela värdekedjan. Nu påskyndar Preem sina åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser Senast år 2035 ska Preem ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet. – Vi skärper vårt klimatmål för att vi vill, kan och måste. Vår generation har ett ansvar mot kommande generationer att säkerställa en hållbar omställning, och för Preem är det en självklarhet att vara en positiv kraft och bidra till

  • Pyrocell har startat sin produktion

    20 sep 2021

    Nu är produktionen igång på Pyrocells banbrytande anläggning i Gävle. I den nya fabriken omvandlas sågspån till bioolja. Pyrocell, som ägs gemensamt av Setra och Preem, bildades 2018 utifrån affärsidén att producera bioolja från sågspån. Nu är produktionen på den banbrytande anläggningen igång – landets första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel. – Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i vår omställning och i vårt arbete med att uppnå storskalig förnybar produktion, säger Magnus Heimburg, vd på Preem. Pyrocells anläggning ligger vid Setra Kastet sågverk i Gävle. Där omvandlas