De pågående aktivistaktionerna mot Preem

Den senaste tiden har olika miljöorganisationer genomfört ett flertal aktioner mot Preem. Anledning är det miljötillstånd om en eventuell utbyggnad av vårt raffinaderi i Lysekil.

Olika miljöorganisationer har under de senaste veckorna genomfört ett flertal aktioner mot Preem, något som har gått att följa via nyheter och sociala medier. Bakgrunden är det miljötillstånd om en eventuell utbyggnad av vårt raffinaderi i Lysekil, där regeringen efter beslut om tillåtlighet i Mark- och miljööverdomstolen tagit över frågan för en slutlig bedömning. Vi har respekt för den process som pågår och vi välkomnar den pågående regeringsprövningen.

Samarbete med myndigheter

Under torsdagskvällen den 10 september eskalerade situationen då ett inkommande råoljefartyg hindrades av aktivister som ankrat i Brofjorden att lägga till i hamnen vid raffinaderiet. Eftersom våra raffinaderier och området som omgärdar dessa är skyddsobjekt, så samverkar vi med berörda myndigheter, bland andra Kustbevakningen, Polisen och Sjöfartsverket. Dessa myndigheter är de på plats och utifrån svensk lagstiftning ansvarar för att hantera situationen.

Vi värnar om våra medarbetare och våra kunder, och sätter alltid säkerheten först. Det gör vi dels genom att samarbeta med de statliga verksamheter som har uppdraget att säkerställa att detta upprätthålls, dels genom att vi med fortsatt drift av våra raffinaderier kan fortsätta att leverera våra produkter till våra kunder. 

I nuläget försöker vi minimera påverkan på vår verksamhet och vårt uppdrag att försörja svenska samhället med bland annat drivmedel, och vårt fokus och våra prioriteringar är att skydda detta på bästa sätt.

Läs mer: Frågor och svar – vår önskan att bygga ut raffinaderiet i Lysekil