Detta gör Preem med anledning av coronaviruset, Covid-19

Preem tar utvecklingen av Coronaviruset på allvar. Vi följer situationen noga och kommunicerar nödvändiga åtgärder som vi vidtar för att du som besöker oss ska känna till vår hantering och vara trygg på våra stationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas och respektive regions riktlinjer. Medarbetare med symptom på sjukdom stannar hemma. Med omtanke om varandra begränsar vi antalet besökare i butiken till ett maxantal och ser gärna att endast en person per sällskap är i butiken och handlar.

Genom att hjälpas åt och vara extra noga med att tvätta händerna och hålla avstånd kan vi tillsammans undvika att smitta sprids vidare. Vi på Preem gör alltid vårt yttersta för att du som besöker oss får god service. Det kommer fortsatt att vara vårt viktigaste fokus nu och framöver.

Mat och dryck på våra stationer
Enligt Livsmedelsverket finns det i nuläget ingenting som tyder på att viruset Covid-19 kan spridas genom förtäring av mat eller dryck. I våra rutiner vid hantering av livsmedel, rengöring av redskap och diskar samt för god hygien följer vi strikt Livsmedelverkets riktlinjer. Vi följer dessutom noga Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

För att du ska känna dig trygg när du tar sallad i vår buffé, väljer plockgodis i hyllan eller när du fikar på station så har vi infört extra rutiner för rengöring av de redskap som du använder. Vi har även anpassat vår möblering på stationerna så att alla som besöker oss enkelt kan hålla avstånd till varandra. Det går bra att äta på plats hos oss fram till klockan 20.30, efter det går det att beställa mat att ta med och äta utanför butiken.

Vi vill också uppmana alla våra kunder att vara rädda om varandra genom att hålla avståndet till andra när du står i kö för att ta mat eller för att betala i kassan.

Tack för visad hänsyn.

Leveranssäkerhet
Preem står för en betydande del av Sveriges energiförsörjning, och vår verksamhet i form av produktion och leverans av varor till våra kunder och stationer är enligt plan. För att minimera risken för eventuella störningar har vi dagliga avstämningar med våra transportörer och beredskapsplaner på plats om situationen skulle förändras.

Samhällsansvar
Vi befinner oss alla i en situation som på många sätt är ny och ovan för oss. Vi på Preem ska verka för att minska smittspridningen i samhället samtidigt som vi har en viktig uppgift att säkerställa att vår verksamhet i form av produktion och leverans av varor till den svenska marknaden fungerar.

Preem är en del av den svenska krisberedskapen och tar den rollen på största allvar. Preem står för en betydande del av Sveriges energiförsörjning och därför har vi regelbundna avstämningar med de myndigheter som gett oss ansvaret. Vi följer utvecklingen noga, följer myndigheternas rekommendationer och har alla nödvändiga beredskapsplaner på plats om läget skulle förändras.

Välkommen att besöka någon av våra stationer.

En bild på en skylt som säger: Ta hand om varandra.  Håll alltid avstånd i butiken och gå inte in om du känner dig förkyld. Tack för visad hänsyn.