Vi gör bensin och diesel
med rester från skogen.

Vi gör bensin och diesel
med rester från skogen.

Preem satsar på förnybar bensin och diesel av rester från skogsindustrin för att minska påverkan på miljön. Valet är möjligt tack vare att Preem har egna raffinaderier i Sverige och därför kan välja vilken råvara som gör störst skillnad för klimatet.

Olja från skogen minskar utsläppen

I dag ger resterna från skogsindustrin 110 miljoner liter förnybart bränsle per år. Det innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 275 000 ton per år* – lika mycket som utsläppen från 173 400 dieselbilar.

Inom tio år kommer Preems raffinaderier att producera minst 1 miljard liter förnybar bensin och diesel per år. Då kommer även koldioxidutsläppen att bli tio gånger lägre än de är idag.

*Jämfört med bensin och diesel baserad på fossil olja.

Rester från skogen blir bränsle till bilen

I snart tio år har du i Sverige kunnat tanka diesel delvis gjord av tallolja. Snart kan du även tanka diesel och bensin baserad på sågspån och det energirika vedämnet lignin. Förnybara drivmedel fungerar i vanliga bilar och har samma egenskaper som traditionell bensin och diesel. Priset är också detsamma.
Däremot minskar utsläppen av koldioxid.

Så här blir tallolja till diesel Så här blir tallolja till diesel

Följ med genom processen från tallolja till färdig diesel.

Så här blir tallolja till diesel Så här blir tallolja till diesel

Följ med genom processen från tallolja till färdig diesel.

Välkommen in och tanka!

När du väljer att tanka på Preem, väljer du att gynna svensk forskning, svensk industri och drivmedel från den svenska skogen.

Våra drivmedelskort

Välj den kortlösning som passar dig bäst.

Läs mer här