ACP Diesel

Sedan 2006 har vi haft additivet Active Cleaning Power (ACP) i vår diesel. ACP Diesel minskar både fordonets utsläpp och drivmedelsförbrukning. 

ACP är ett så kallat multifunktionellt additiv som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. Dessa beläggningar försämrar motorns effekt och leder till en högre bränsleförbrukning. Om man regelbundet kör med ACP Diesel bibehålls motorns effekt och bränsleförbrukning. Det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

ACP gör skillnad

  • Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
    ger lägre bränsleförbrukning
  • Bättre förbränning ger minskade utsläpp
  • Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd