Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel har en förnybar andel på upp till 50 procent. Produkten består delvis av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Den förnybara andelen kommer från både RME och HVO. RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Den höga andelen förnybart gör att de fossila koldioxidutsläppen minskar med upp till 46 procent. Preem Evolution Diesel har samma pris som en standarddiesel och fungerar i alla dieselmotorer.
 
Preem Evolution Diesel är en svensk MK1 diesel (SS 155435).
Det innebär bland annat:

  • Att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna.
  • Att alla motorgarantier gäller precis som vanligt.
  • Att varken nya typer servicerutiner behövs.
  • Att Preem Evolution Diesel kan blandas med all annan diesel.

En restprodukt från den svenska skogen

Tillsammans med Södra och Sveaskog har vi hittat en stor råvarupotential för den svenska marknaden – en restprodukt från skogsindustrin. När pappersmassa produceras är det fibrerna i träet som används. Den mängd vätska som blir över tas också till vara på. Vätskan kallas tallolja, och utvinns ur svartlutet, vilket är ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan.

På vår fabrik SunPine utanför Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel. Den levereras sedan till vårt bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg, den första av sitt slag i världen. Genom en helt ny hydreringsteknik omvandlas råtalldiesel till förnybar diesel. Den förnybara dieseln består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel.

ACP – renare motor och lägre bränsleförbrukning

Sedan 2006 har vi haft additivet Active Cleaning Power (ACP) i vår diesel. ACP Diesel minskar både fordonets utsläpp och drivmedelsförbrukning.

ACP är ett så kallat multifunktionellt additiv som vi blandar i vår diesel. ACP motverkar beläggningar som bildas i motorns insprutningssystem. Dessa beläggningar försämrar motorns effekt och leder till en högre bränsleförbrukning. Om man regelbundet kör med ACP Diesel bibehålls motorns effekt och bränsleförbrukning. Det gör att snittförbrukningen kan bli upp till 2 procent lägre jämfört med om man kör på diesel utan ACP. Vilken faktisk påverkan på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden.

ACP gör skillnad

  • Optimerar motoreffekten och har rengörande effekt som
    ger lägre bränsleförbrukning
  • Bättre förbränning ger minskade utsläpp
  • Ger mindre driftsstörningar vilket förlänger motorns livslängd

Kostar inte mer än en vanlig diesel

Den nya dieseln kostar inte ett öre mer än vanlig diesel. Det gör att så många som möjligt kan sänka sina koldioxidutsläpp, något som är viktigt för oss alla.

Utveckling av den förnybara andelen

För att minska klimatpåverkan ytterligare kommer vi fortsätta att utveckla Preem Evolution Diesel. Det innebär att den förnybara andelen råvara kan komma att variera i framtiden. Vi utvärderar kontinuerligt nya alternativa förnybara råvaror, med utgångspunkt från tillgång, prisutveckling och beskattning. Vi är noga med att välja råvaror som lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav.

Förtester

Preem Evolution Diesel har varit i kommersiell drift sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil MK1 diesel kunde noteras.