Drivmedelspriser och beskattning

Färdigraffinerad europeisk standardbensin och standarddiesel kostar idag (1 jan, 2017) drygt 3 kronor per liter. På den summan lägger drivmedelsbolag på ca 1,5 kr per liter för att täcka sina kostnader och generera vinst.

Det priset täcker varukostnaden för råolja, raffineringskostnader, transport till depå, depåhantering, transport till station, stationsunderhåll, reklam, produktutveckling, hyror, ersättning till stationsinnehavare samt löner och sociala avgifter för personal med mera.

Utöver produktkostnad och bruttomarginal på drivmedelet så läggs även två fasta punktskatter, energiskatt och koldioxidskatt. Avslutningsvis belastas summan av produktkostnaden och punktskatterna med 25% moms. I uträkningen och diagrammet nedan framgår att den som tjänar mest på drivmedelsförsäljning är staten som oavsett världsmarknadspriser och dollarkurser alltid tar ut skatt. Totalt bidrar alla landets drivmedelskonsumenter med ca 60 miljarder kronor per år till statskassan vilket är ett viktigt bidrag för att finansiera vår gemensamma välfärd. 

Bensinpris per liter (1 januari, 2017)
5,34 (grundpris inkl  råoljeinköp, raffinering och hanteringskostnader)
3,71 energiskatt (fast skatt) 
2,49 koldioxidskatt (CO2) (fast skatt)
11,54 kr/liter
+2,88 (25% moms)


14,42 kr/liter, vid pumpen

Summa skatter i ovanstående blir därmed 3,71 + 2,49 + 2,88 = 9,08 kr/ liter