ACP Diesel 50

Dieselbränsle miljöklass 1

Miljomarkning-ACP-Diesel-50_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 46,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljömärkning ACP Diesel 50_Råvaror.jpg

Tabell-ACP-Diesel-50.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.