ACP Diesel 50

Dieselbränsle miljöklass 1

ACP Diesel 50_webben_1.pg.jpg

 

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 52,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

ACP Diesel 50_webben_2.jpg

ACP Diesel 50_webben_3.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.