ACP Diesel 50

Dieselbränsle miljöklass 1

ACP_Diesel _50_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 52,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

ACP-Diesel 50_ravaror.jpg

Tabell-ACP-Diesel 50.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.