Bensin 98 oktan

Bensin miljöklass 1

Miljomarkning-Bensin-98-oktan_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 89,1 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljomarkning-Bensin-98-oktan_Ravaror.jpg

Tabell-Bensin-98-oktan.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.