Bensin 98 oktan

Bensin miljöklass 1

Bensin 98 oktan_webben_1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 89,2 g CO2ekv/MJ (LCA).

Bensin 98 oktan_webben_2.jpg
Bensin 98 oktan_webben_3.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.