Bensin 98 oktan

Bensin miljöklass 1

Bensin-98 oktan_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 89,2 g CO2ekv/MJ (LCA).

Bensin-98-oktan_ravaror.jpgTabell-Bensin-98-oktan2022.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.