Etanol E85

Etanolbränsle miljöklass 1

Etanol E85_webben_1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 34,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Etanol E85_webben_2.jpg

Etanol E85_webben_3.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.