Etanol E85

Etanolbränsle miljöklass 1

Miljomarkning-Etanol-E85_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 54,7 g CO2ekv/MJ (LCA).

miljomarkning-Etanol-E85_Ravaror.jpg

Tabell-Etanol-E85.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.