HVO 100

HVO100_webben_1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 16,4 g CO2ekv/MJ (LCA)

HVO100_webben_2.jpgHVO100_webben_3.jpg
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.