HVO Diesel 100

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

Miljomarkning-HVO-Diesel-100_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 17,2 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljomarkning-HVO-Diesel-100_Ravaror.jpg

Tabell-HVO-Diesel-100.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.