HVO Diesel

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

Miljömärkning HVO_Klimatpåverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 13,7 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljömärkning HVO_Råvaror.jpg

Tabell HVO.jpg