HVO Diesel

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

HVO_webben 1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 5,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

HVO_webben_2.jpg

 

HVO_webben_3.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.