HVO Diesel

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

HVO-Diesel_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 5,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

HVO-Diesel_Ravaror.jpg

 

Tabell-HVO -Diesel.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.