Preem Evolution Bensin

Bensin miljöklass 1

Preem Evolution Bensin_webben_1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 87,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Preem Evolution Bensin_webben_2.jpg

Preem-Evolution-Bensin_webben_2023.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.