Preem Evolution Bensin

Bensin miljöklass 1

Preem Evo Bensin_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 87,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Preem Evo Bensin_Ravaror.jpg

Tabell-Preem -Evolution-Bensin.jpg

 

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.