Preem Evolution Bensin

Bensin miljöklass 1

Miljomarkning-Preem-Evo-Bensin_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 87,4 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljomarkning-Preem-Evo-Bensin_Ravaror.jpg

 

Tabell-Preem-Evolution-Bensin.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.