Preem Evolution Diesel

Dieselbränsle miljöklass 1

Preem-Evo Diesel_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 66,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

Preem-Evo-Diesel-ravaror.jpg

 

Tabell-Preem-Evolution-Diesel.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.