Preem Evolution Diesel

Dieselbränsle miljöklass 1

Preem Evolution Diesel_webben_1.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 66,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

Preem Evolution Diesel_webben_2.jpg

Preem-Evolution-Diesel_webben_2023.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.