Preem Evolution Diesel

Dieselbränsle miljöklass 1

Miljomarkning-Preem-Evo-Diesel_Klimatpaverkan.jpg

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 70,0 g CO2ekv/MJ (LCA).

Miljomarkning-Preem-Evo-Diesel_Ravaror.jpg

 

Tabell-Preem-Evolution-Diesel.jpg

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020.