Våra produkter

Vår vision är att vara ledande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför utvecklar och producerar vi kontinuerligt produkter med allt mer förnybart innehåll samtidigt som vi tillverkar drivmedel för den befintliga fordonsflottan.

På den här sidan har vi samlat alla våra olika produkter.

Produkter

Preem Evolution Diesel Plus

Världens första miljömärkta diesel, med minst 50 procent förnybart innehåll. 

Preem Evolution Diesel

Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

ACP Diesel

ACP Diesel är lämplig för såväl gamla som nya dieselmotorer. ACP är ett multifunktionellt additiv som motverkar beläggningar och optimerar motoreffekten.

ACP Diesel 50

ACP Diesel 50 är en 50% förnybar diesel, i enlighet med massbalansprincipen.

Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin sänker dina koldioxidutsläpp

Bensin 95 och Bensin 98

Den bensin du tankar hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1).

Etanol E85

Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. 

Fordonsgas

Fordonsgas är ett av av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.

Snabbladdning

El är ett alternativt drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på ca 25 minuter.