Våra produkter

Vår vision är att vara ledande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför utvecklar och producerar vi kontinuerligt produkter med allt mer förnybart innehåll samtidigt som vi tillverkar drivmedel för den befintliga fordonsflottan.

På den här sidan har vi samlat alla våra olika produkter.

Produkter

Preem Evolution Diesel

Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

HVO100

HVO100 är en förnybar diesel.

Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin sänker utsläppen av fossila växthusgaser.

Snabbladdning

El är ett alternativt drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på ca 25 minuter.

Bensin 98

Bensin 98 är en 98-oktanig bensin som med sitt högre oktantal är anpassad för motorer som kräver detta.

Etanol E85

Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. 

CBG – Fordonsgas

Den fordonsgas du tankar hos Preem besår av 100% biogas (Compressed Bio Gas) och är ett av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.