Etanol E85

Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. 

Etanol E85 är inte avsedd att användas i vanliga bensinbilar. Etanol E85 har cirka 30 procent lägre energiinnehåll jämfört med bensin, vilket innebär en högre bränsleförbrukning.

Köp

Tanka

Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i fyrtakts Ottomotorer (bensinmotorer) anpassade för etanol, s.k. FFV-fordon (Flexible Fuel Vehicles).

Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i motorer anpassade för detta. Användning i andra typer av motorer rekommenderas ej. Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus skall inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.


Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant.

En hög andel bioetanol innebär att produkten har ett betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med ett fossilt bränsle. Koldioxidbesparingen varierar beroende på årstid.  

Etanol består av upp till 85 procent bioetanol.

Etanol E85 består sommartid av 85 procent bioetanol och 15 procent bensin. Vintertid innehåller därför Etanol E85 75 procent etanol och 25 procent bensin. Etanol framställas i dag genom jäsning av råvaror som innehåller socker eller stärkelse, exempelvis sockerrör, sockerbetor och spannmål.

Skatter

redovisas i SEK per kubik (gäller vintertid)

Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i fyrtakts Ottomotorer (bensinmotorer) anpassade för etanol, s.k. FFV-fordon (Flexible Fuel Vehicles).

Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i motorer anpassade för detta. Användning i andra typer av motorer rekommenderas ej. Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus skall inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.


Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant.

En hög andel bioetanol innebär att produkten har ett betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med ett fossilt bränsle. Koldioxidbesparingen varierar beroende på årstid.  

Etanol består av upp till 85 procent bioetanol.

Etanol E85 består sommartid av 85 procent bioetanol och 15 procent bensin. Vintertid innehåller därför Etanol E85 75 procent etanol och 25 procent bensin. Etanol framställas i dag genom jäsning av råvaror som innehåller socker eller stärkelse, exempelvis sockerrör, sockerbetor och spannmål.

Skatter

redovisas i SEK per kubik (gäller vintertid)

Köp

Tanka