HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 är en 100 procent förnybar diesel.

Produkten framställs genom hydrering (vätebehandling) av förnybar råvara och benämns ofta HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja). HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. 

Köp

Tanka

HVO Diesel 100 kan användas i konventionella dieselmotorer under förutsättning att fordonsleverantören gett sitt godkännande.

HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. 

HVO Diesel är framställd helt från förnybara komponenter.

HVO Diesel 100 reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med ca 85 procent jämfört med helt fossil diesel. Den förnybara andelen är 100 procent. 

Koldioxidreduktion

Reduktion
85%

Förnybara komponenter

HVO Diesel 100 är helt framställd från förnybara komponenter. HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja.

Produktinnehåll

Vilka fordon kan köra på HVO Diesel 100?

HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Vad betyder HVO?

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja

Vad tillverkas HVO av?

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. 

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

HVO Diesel 100 kan användas i konventionella dieselmotorer under förutsättning att fordonsleverantören gett sitt godkännande.

HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Lagring av allt bränsle skall ske i cisterner godkända för lagringLjusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. 

HVO Diesel är framställd helt från förnybara komponenter.

HVO Diesel 100 reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med ca 85 procent jämfört med helt fossil diesel. Den förnybara andelen är 100 procent. 

Koldioxidreduktion

Reduktion
85%

Förnybara komponenter

HVO Diesel 100 är helt framställd från förnybara komponenter. HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja.

Produktinnehåll

Vilka fordon kan köra på HVO Diesel 100?

HVO Diesel 100 är till sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

Vad betyder HVO?

HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja

Vad tillverkas HVO av?

HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. 

Skatter

Redovisas i SEK/kubik

Här samlar vi våra produkt och säkerhetsdatablad

Köp

Tanka