HVO100

HVO100 är en förnybar diesel.

HVO100 framställs genom hydrering (vätebehandling) av förnybar råvara och benämns ofta HVO, som är en förkortning på hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter vilket i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Köp

Tanka

HVO Diesel kan användas i konventionella dieselmotorer under förutsättning att fordonsleverantören gett sitt godkännande.


HVO100 är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940, men inte dieselstandarden SS-EN 590 och därför krävs idag fordonstillverkarens godkännande innan användning av HVO100.
 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. 

HVO100 innehåller förnybar råvara. Produkten är fri från PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) och fri från palmolja.


HVO100 är ett förnybart bränsle som gör det möjligt för dig som kund att uppnå dina klimatmål genom att omgående minska dina utsläpp av växthusgaser. Produkten reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med upp till 90% jämfört med helt fossil diesel.
 

Produkten passar alla dieselmotorer som är godkända enligt SS EN-15940 samt blandbar för diselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS EN 155435. HVO100 passar svenska väderförhållanden. 

HVO100 har lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider (NOx) och svavelföreningar jämfört med konventionell diesel. Detta bidrar till bättre luftkvalitet och minskar hälsoeffekterna av luftföroreningar. 

HVO100 brinner renare än vanlig diesel och har högre cetantal. Detta bidrar till en effektivare förbränning i en modern dieselmotor. 

Koldioxidreduktion

Reduktion upp till
90%

Förnybara komponenter


HVO100
innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat växtriket och animaliska restprodukter. HVO100 innehåller ingen FAME.
 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Vid produktion av HVO100, i likhet med övriga flytande drivmedel, tillsätts vätgas. Idag produceras en del av vätgasen från naturgas med fossilt ursprung. I produktionen används även vätgas med förnybart ursprung. Denna vätgas genereras i form av restströmmar från den förnybara produktionen. Tillsammans utgör väte cirka 20 procent av innehållet i produkten HVO100.

Totalt innehåller produkten i genomsnitt cirka 0,8 procent väte med ursprung i naturgas, medan resterande andel är förnybar. 

Produktinnehåll

Vad betyder HVO? 
HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja 

Vad tillverkas HVO av? 
HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. 

Vilka fordon kan köra på HVO100? 
HVO100 är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940, men inte dieselstandarden SS-EN 590 och därför krävs idag fordonstillverkarens godkännande innan användning av HVO100.

miljöfordon.se kan du hitta bilar som har detta godkännande.

Var kan jag tanka HVO100?
Här hittar du stationer där vi erbjuder HVO100.

HVO Diesel kan användas i konventionella dieselmotorer under förutsättning att fordonsleverantören gett sitt godkännande.


HVO100 är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940, men inte dieselstandarden SS-EN 590 och därför krävs idag fordonstillverkarens godkännande innan användning av HVO100.
 

Lagring av allt bränsle ska ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. 

HVO100 innehåller förnybar råvara. Produkten är fri från PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) och fri från palmolja.


HVO100 är ett förnybart bränsle som gör det möjligt för dig som kund att uppnå dina klimatmål genom att omgående minska dina utsläpp av växthusgaser. Produkten reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med upp till 90% jämfört med helt fossil diesel.
 

Produkten passar alla dieselmotorer som är godkända enligt SS EN-15940 samt blandbar för diselprodukter som uppfyller standard EN 590 och SS EN 155435. HVO100 passar svenska väderförhållanden. 

HVO100 har lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider (NOx) och svavelföreningar jämfört med konventionell diesel. Detta bidrar till bättre luftkvalitet och minskar hälsoeffekterna av luftföroreningar. 

HVO100 brinner renare än vanlig diesel och har högre cetantal. Detta bidrar till en effektivare förbränning i en modern dieselmotor. 

Koldioxidreduktion

Reduktion upp till
90%

Förnybara komponenter


HVO100
innehåller förnybara råvaror som har sitt ursprung från bland annat växtriket och animaliska restprodukter. HVO100 innehåller ingen FAME.
 

Preem exkluderar förnybara råvaror där det bedöms att det finns höga risker för negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Vid produktion av HVO100, i likhet med övriga flytande drivmedel, tillsätts vätgas. Idag produceras en del av vätgasen från naturgas med fossilt ursprung. I produktionen används även vätgas med förnybart ursprung. Denna vätgas genereras i form av restströmmar från den förnybara produktionen. Tillsammans utgör väte cirka 20 procent av innehållet i produkten HVO100.

Totalt innehåller produkten i genomsnitt cirka 0,8 procent väte med ursprung i naturgas, medan resterande andel är förnybar. 

Produktinnehåll

Vad betyder HVO? 
HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja 

Vad tillverkas HVO av? 
HVO kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. 

Vilka fordon kan köra på HVO100? 
HVO100 är i stort kemiskt identisk med fossil diesel och uppfyller kraven enligt specifikationen SS EN-15940, men inte dieselstandarden SS-EN 590 och därför krävs idag fordonstillverkarens godkännande innan användning av HVO100.

miljöfordon.se kan du hitta bilar som har detta godkännande.

Var kan jag tanka HVO100?
Här hittar du stationer där vi erbjuder HVO100.

Köp

Tanka