Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin sänker utsläppen av fossila växthusgaser.

Preem gör bensin från andra råvaror än fossil olja – en del av innehållet kommer från restprodukter från skogen. Det gör att vi kan producera biobensin som minskar utsläppen av fossila växthusgaser. Preem Evolution Bensin har samma pris och prestanda som helt fossil bensin. Den uppfyller svensk lagstiftning och europeisk standard och innehåller utöver 10 % etanol även biobensin. Preem Evolution Bensin kan blandas med all annan bensin.

Reduktionsplikten infördes 2018 med syfte att minska utsläppet av växthusgaser och öka användandet av biodrivmedel, vilket ställer nya krav på hela branschen. Det gör att det förnybara innehållet kontinuerligt kommer öka för att möta reduktionspliktens krav.

Från och med sommaren 2021 innehåller Preem Evolution Bensin upp till 10 % etanol (E10 bensin), som fungerar i de flesta fordon. Alla fordon tillverkade 2011 och senare kan köra med E10 bensin, men även flertalet fordon producerade före 2011. BIL Sweden har tagit fram en lista för vilka fordon som kan köra på E10 bensin.

BIL Swedens fordonslista

Du kan läsa mer om E10 bensin här.

Köp

Tanka

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer för 95-oktanig bensin och som är godkända för 10 % etanolinblandning.

De flesta bensinfordon är godkända för bensin med 10 % etanol. Kontrollera vad som gäller för ditt fordon här.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

 

 

 

 

Preem Evolution Bensin är 95-oktanig bensin som sänker utsläppen av fossila växthusgaser genom inblandning av förnybar etanol och biobensin

Preem Evolution Bensin innehåller upp till 10 % etanol samt biobensin som fungerar som den fossila bensinen. Andelen förnybart innehåll i bensinen kommer kontinuerligt att öka för att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Preem Evolution Bensin innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

 

Preem Evolution Bensin innehåller förutom fossil bensin även etanol och biobensin samt renhållande additiv.

När man tillverkar bensin blandas flera komponenter för att få rätt egenskaper samt följa svensk lagstiftning och europeisk standard. Biobensin skapas genom att använda förnybara råvaror som reducerar utsläppen av fossila växthusgaser och ersätter delar av den fossila råoljan. Andelen biobensin kommer kontinuerligt att öka i produkten för att möta kraven att minska utsläppen av fossila växthusgaser från drivmedel.

Från och med sommaren 2021 innehåller Preem Evolution Bensin upp till 10 % etanolinblandningen vilket ytterligare sänker utsläppen av fossila växthusgaser. Preem arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter och för att ytterligare minska de fossila koldioxidutsläppen.

Preem Evolution Bensin innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

Vad är Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin är en 95-oktanig bensin som innehåller förnybar biobensin samt etanol. Etanolinblandningen är sedan sommaren 2021 upp till 10 %. Inblandningen av biobensinen kommer kontinuerligt att öka med ökade krav om att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Preem Evolution Bensin är idag vår standardbensin och finns på alla våra stationer.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin och godkänd för 10 % etanolinblandning. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma prestanda och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den minskar dina fossila koldioxidutsläpp, tack vare de förnybara komponenterna den innehåller.

Tillgänglighet

Var finns produkten? Preem Evolution Bensin finns på alla Preemstationer.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? Alla stationer har Preem Evolution Bensin. På preem.se/hitta-station kan du hitta våra stationer. 

Bakgrund

Varför lanserades Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Hur produceras produkten? Bensin är en blandning av flera olika komponenter som blandas för att möta bensinstandard och svensk drivmedelslagstiftning. Förnybar etanol blandas in till max 10 %. För att öka den förnybara andelen ytterligare blandas även biobensin in i bensinen. Biobensin kan bland annat produceras av tallolja som är en restprodukt från skogsindustrin. På depåerna tillsätts sedan det additiv som håller ventiler och insprutare fria från beläggningar.

Är Preem Evolution Bensin en E10 bensin? Ja, Preem Evolution Bensin är sedan sommaren 2021 en E10 bensin och innehåller upp till 10 % etanol.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i starkt solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

 

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer för 95-oktanig bensin och som är godkända för 10 % etanolinblandning.

De flesta bensinfordon är godkända för bensin med 10 % etanol. Kontrollera vad som gäller för ditt fordon här.

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

 

 

 

 

Preem Evolution Bensin är 95-oktanig bensin som sänker utsläppen av fossila växthusgaser genom inblandning av förnybar etanol och biobensin

Preem Evolution Bensin innehåller upp till 10 % etanol samt biobensin som fungerar som den fossila bensinen. Andelen förnybart innehåll i bensinen kommer kontinuerligt att öka för att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Preem Evolution Bensin innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

 

Preem Evolution Bensin innehåller förutom fossil bensin även etanol och biobensin samt renhållande additiv.

När man tillverkar bensin blandas flera komponenter för att få rätt egenskaper samt följa svensk lagstiftning och europeisk standard. Biobensin skapas genom att använda förnybara råvaror som reducerar utsläppen av fossila växthusgaser och ersätter delar av den fossila råoljan. Andelen biobensin kommer kontinuerligt att öka i produkten för att möta kraven att minska utsläppen av fossila växthusgaser från drivmedel.

Från och med sommaren 2021 innehåller Preem Evolution Bensin upp till 10 % etanolinblandningen vilket ytterligare sänker utsläppen av fossila växthusgaser. Preem arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter och för att ytterligare minska de fossila koldioxidutsläppen.

Preem Evolution Bensin innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

Vad är Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin är en 95-oktanig bensin som innehåller förnybar biobensin samt etanol. Etanolinblandningen är sedan sommaren 2021 upp till 10 %. Inblandningen av biobensinen kommer kontinuerligt att öka med ökade krav om att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Preem Evolution Bensin är idag vår standardbensin och finns på alla våra stationer.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin och godkänd för 10 % etanolinblandning. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma prestanda och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den minskar dina fossila koldioxidutsläpp, tack vare de förnybara komponenterna den innehåller.

Tillgänglighet

Var finns produkten? Preem Evolution Bensin finns på alla Preemstationer.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? Alla stationer har Preem Evolution Bensin. På preem.se/hitta-station kan du hitta våra stationer. 

Bakgrund

Varför lanserades Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Hur produceras produkten? Bensin är en blandning av flera olika komponenter som blandas för att möta bensinstandard och svensk drivmedelslagstiftning. Förnybar etanol blandas in till max 10 %. För att öka den förnybara andelen ytterligare blandas även biobensin in i bensinen. Biobensin kan bland annat produceras av tallolja som är en restprodukt från skogsindustrin. På depåerna tillsätts sedan det additiv som håller ventiler och insprutare fria från beläggningar.

Är Preem Evolution Bensin en E10 bensin? Ja, Preem Evolution Bensin är sedan sommaren 2021 en E10 bensin och innehåller upp till 10 % etanol.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i starkt solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

 

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka