Preem Evolution Diesel

Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

Preem Evolution Diesel är en diesel som ger avsevärt minskade
utsläpp av fossil koldioxid tack vare att en stor del av råvaran är förnybar. Preem Evolution Diesel innehåller delvis tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Preem Evolution Diesel kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel.”

Köp

Tanka

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter.

Preem Evolution Diesel är en svensk diesel av standardkvalité vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner.  Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel innehåller delvis tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Koldioxidutsläppen från Preem Evolution Diesel är lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har funnits på marknaden sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil diesel kunde noteras.

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är hydrerad vegetabilisk olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogen. 

Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing. Den har en koldioxidreduktion om 89 procent. 

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Preem Evolution Diesel innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja), RME (Rapsmetylester) samt fossil diesel. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing, 89 procent koldioxidreduktion. RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att se till att de förnybara råvarorna i våra produkter ger en så hög växthusgasreduktion som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika hållbara förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig fossil diesel. Den enda skillnaden är att den ger en högre reduktion av fossila koldioxidutsläpp. Det är möjligt tack vare att vi raffinerar och blandar fossil råvara tillsammans med förnybar råvara.

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel?
På preem.se/hitta-station framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre växthusgasreduktion bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att utsläppen av växthusgaser kan reduceras allt mer.  

Fördjupning om produkten

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror.

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och är en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den minskar utsläppen av fossila växthusgaser mer än en helt fossil diesel.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi ständigt förbättrar våra förnybara råvaror kan Preem Evolution Diesel ge en ännu högre koldioxidreduktion. Därmed tar vi kontinuerligt fler steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter.

Preem Evolution Diesel är en svensk diesel av standardkvalité vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner.  Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel innehåller delvis tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Koldioxidutsläppen från Preem Evolution Diesel är lägre jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har funnits på marknaden sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil diesel kunde noteras.

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är hydrerad vegetabilisk olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogen. 

Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing. Den har en koldioxidreduktion om 89 procent. 

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Preem Evolution Diesel innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja), RME (Rapsmetylester) samt fossil diesel. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing, 89 procent koldioxidreduktion. RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att se till att de förnybara råvarorna i våra produkter ger en så hög växthusgasreduktion som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika hållbara förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig fossil diesel. Den enda skillnaden är att den ger en högre reduktion av fossila koldioxidutsläpp. Det är möjligt tack vare att vi raffinerar och blandar fossil råvara tillsammans med förnybar råvara.

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel?
På preem.se/hitta-station framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre växthusgasreduktion bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att utsläppen av växthusgaser kan reduceras allt mer.  

Fördjupning om produkten

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror.

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och är en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den minskar utsläppen av fossila växthusgaser mer än en helt fossil diesel.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi ständigt förbättrar våra förnybara råvaror kan Preem Evolution Diesel ge en ännu högre koldioxidreduktion. Därmed tar vi kontinuerligt fler steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka