Preem Evolution Diesel

Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

 Preem Evolution Diesel kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel.”

Köp

Tanka

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter.

Preem Evolution Diesel är en svensk diesel av standardkvalité vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner.  Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel är en diesel som innehåller HVO och additivet RME. HVO-blandningen innebär att det finns mindre fossilt innehåll i vår diesel än traditionella drivmedel. Preem Evolution Diesel har därför lägre koldioxidutsläpp än ett drivmedel utan förnybart innehåll. Den kan användas i alla dieselfordon och kan blandas med alla annan diesel.

Additivet RME har förebyggande egenskaper som gynnar bilen på flera sätt. Den rengör motorn och förebygger korrosion som rost, avlagringar och filterigensättningar. RME bidrar till sänkt bränsleförbrukning och förbättrad förbränning genom att rengöra motorn. Det resulterar i mindre koldioxidutsläpp och ett mer effektivt bränsle.

RME är även vattenavskiljande och smörjande, vilket vårdar motorn och minskar risken för skador. Med andra ord förlänger additivet livslängden på motorn och man sparar resurser med ett mer effektivt bränsle.

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO) samt RME (Rapsmetylester).

Produkten innehåller HVO samt RME.
RME är additivet och gjord på rapsolja och låginblandad i produkten. HVO innehåller förnybara råvaror från bland annat växtriket, skogsavfall och animaliska restprodukter. HVO är också låginblandad i produkten.

Produktinnehåll

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Preem Evolution Diesel innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO), RME  samt fossil diesel. RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att se till att de förnybara råvarorna i våra produkter ger en så hög växthusgasreduktion som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika hållbara förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig fossil diesel. Den enda skillnaden är att den ger en högre reduktion av fossila koldioxidutsläpp. Det är möjligt tack vare att vi raffinerar och blandar fossil råvara tillsammans med förnybar råvara.

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel?
På preem.se/hitta-station framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre växthusgasreduktion bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att utsläppen av växthusgaser kan reduceras allt mer.  

Fördjupning om produkten

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror.

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi ständigt förbättrar våra förnybara råvaror kan Preem Evolution Diesel ge en ännu högre koldioxidreduktion. Därmed tar vi kontinuerligt fler steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter.

Preem Evolution Diesel är en svensk diesel av standardkvalité vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i för lagring godkända cisterner.  Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel är en diesel som innehåller HVO och additivet RME. HVO-blandningen innebär att det finns mindre fossilt innehåll i vår diesel än traditionella drivmedel. Preem Evolution Diesel har därför lägre koldioxidutsläpp än ett drivmedel utan förnybart innehåll. Den kan användas i alla dieselfordon och kan blandas med alla annan diesel.

Additivet RME har förebyggande egenskaper som gynnar bilen på flera sätt. Den rengör motorn och förebygger korrosion som rost, avlagringar och filterigensättningar. RME bidrar till sänkt bränsleförbrukning och förbättrad förbränning genom att rengöra motorn. Det resulterar i mindre koldioxidutsläpp och ett mer effektivt bränsle.

RME är även vattenavskiljande och smörjande, vilket vårdar motorn och minskar risken för skador. Med andra ord förlänger additivet livslängden på motorn och man sparar resurser med ett mer effektivt bränsle.

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO) samt RME (Rapsmetylester).

Produkten innehåller HVO samt RME.
RME är additivet och gjord på rapsolja och låginblandad i produkten. HVO innehåller förnybara råvaror från bland annat växtriket, skogsavfall och animaliska restprodukter. HVO är också låginblandad i produkten.

Produktinnehåll

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Preem Evolution Diesel innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO), RME  samt fossil diesel. RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att se till att de förnybara råvarorna i våra produkter ger en så hög växthusgasreduktion som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika hållbara förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig fossil diesel. Den enda skillnaden är att den ger en högre reduktion av fossila koldioxidutsläpp. Det är möjligt tack vare att vi raffinerar och blandar fossil råvara tillsammans med förnybar råvara.

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel?
På preem.se/hitta-station framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre växthusgasreduktion bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att utsläppen av växthusgaser kan reduceras allt mer.  

Fördjupning om produkten

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror.

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi ständigt förbättrar våra förnybara råvaror kan Preem Evolution Diesel ge en ännu högre koldioxidreduktion. Därmed tar vi kontinuerligt fler steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka