Snabbladdning

El är ett alternativt drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på ca 25 minuter.

Gemensamt för den el som Preem erbjuder är att den produceras från förnybara källor så som vind- och vattenkraft.

Majoriteten av befolkningen i Sverige kör idag en bensin eller dieselbil. Därför får man faktiskt störst påverkan med att utveckla dessa drivmedel genom att kontinuerligt öka den förnybara andelen för att minska koldioxidutsläppen. Preem arbetar kontinuerligt både med att öka den förnybara andelen i traditionella drivmedel samt att utöka utbudet av alternativa lösningar såsom el.

El kan laddas i både elbilar och hybridbilar. Alla Preems snabbladdare stödjer både Type 2, CHAdeMO och CCS-kontakter.

Det är först de senaste åren som el har blivit ett realistiskt drivmedel. Tidigare har det funnits en del teknologiska begränsningar, men idag är bilarna lättare och kan ta sig längre på en laddning. Dessutom innebär också dagens längre batteritider att räckvidden förlängts ytterligare.

Förutom teknisk utveckling av elbilar är det även viktigt att det finns ett utbrett nät av laddstolpar för att elbilar ska kunna användas som färdmedel. Preem är med och bidrar till utvecklingen genom att erbjuda snabbladdning vid drygt 20 av de befintliga stationerna i Preems stationsnät. För information om vilka stationer snabbladdning finns tillgänglig vid, se Preem stationssök.

Den största fördelen med el som drivmedel är dess minimala påverkan på miljön. El kan användas som ett komplement eller substitut till traditionella drivmedel.

Genom att använda sig av el som drivmedel kan man sänka sina fossila koldioxidutsläpp ordentligt. 

Preem har valt att i första hand installera snabbladdare för el vid bemannade stationer. Därför kan du utnyttja Preems tjänster vid stationen samtidigt som du laddar din bil.

Koldioxidbesparing

*jfr fossilt bränsle
100%

Genom att välja rätt el till snabbladdarna gör man en ordentlig skillnad för miljön.

Preems vision är att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför är den el som Preem väljer att erbjuda producerad från förnybara källor så som vind- och vattenkraft.

I dagsläget finns olika typer av benämningar på elen och beroende på leverantör kan den vara definierad som förnybar el, miljömärkt el, koldioxidfri el eller el märkt Bra Miljöval.

Vi använder oss av tre olika leverantörer, vilket gör att elstolparna skiljer sig åt i utseende vid olika stationer. Alla samarbetspartners som vi har valt levererar grön el.

Produktinnehåll

Varför har Preem satt upp snabbladdare på stationerna?

Vår vision är att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och vi ser snabbladdning som en möjlig väg, bland flera. Ett exempel är vår satsning på att öka andelen förnybar råvara från restprodukter från skogen i diesel och bensin, vilket gör att vi lever efter vår vision. Vi vill att våra kunders produkter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gör att snabbladdning och el är ett attraktivt alternativ för oss.

Kommer ni sluta med flytande fossila drivmedel och satsa på el istället, det är ju bättre för miljön?

Nej, majoriteten av befolkningen i Sverige kör idag en bensin eller dieselbil. Så störst påverkan får man faktiskt med att utveckla dessa drivmedel genom att kontinuerligt öka den förnybara andelen för att minska koldioxidutsläppen.

Varifrån kommer elen man laddar med, är det grön el?

På våra snabbladdare som vi har etablerat tillsammans med Fortum använder vi oss av Telge Energi och genom Clever har vi tillsammans enats om att det är grön el som ska strömma genom laddarna. Nyaste samarbetet är med E.ON. som även de levererar grön el.

Precis som vi för vår Preem Evolution Diesel eller Preem Evolution Bensin är måna om att råvarorna är rätt, är vi även väldigt måna om att drivmedlet till elen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Kommer ni sätta upp fler snabbladdare framöver?

Planen är att vi kommer att utveckla vårt snabbladdningsnät i etapper. Vi har för närvarande 20 st stationer där det finns möjlighet till el snabbladdning, tillsammans med Clever och med Fortum. Vi arbetar löpande med att utöka antalet snabbladdare.

Hur vet man vart det går att ladda?

Du kan hitta din närmaste Preem station med snabbladdare via verktyget Hitta Station på hemsidan. Välj ”Sökalternativ”, ”El-snabbladdning” och sedan ”Filtrera”.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Tiden det tar att ladda beror till exempel på storleken på batteriet och andra aspekter som relaterar till bilmodellen. Generellt sett tar det ca 20-40 minuter att ladda till 80 % batteristyrka.

Hur betalar man för elen?

Hur elen betalas beror på vilken av Preems samarbetspartners som har en laddplats på den station där du vill ladda. Besök elleverantörens hemsida för att läsa mer om betalningsalternativ.

Hur vet man att en viss snabbladdare fungerar för ens egen bil?

Det framgår av specifikationerna från biltillverkaren vilken typ av kontakt som skall användas.

Vad ska jag göra om snabbladdaren är ur funktion?

Kontakta Preems partner för el-snabbladdning. Kontaktinformation finns vid varje stolpe.

Skatter

El kan laddas i både elbilar och hybridbilar. Alla Preems snabbladdare stödjer både Type 2, CHAdeMO och CCS-kontakter.

Det är först de senaste åren som el har blivit ett realistiskt drivmedel. Tidigare har det funnits en del teknologiska begränsningar, men idag är bilarna lättare och kan ta sig längre på en laddning. Dessutom innebär också dagens längre batteritider att räckvidden förlängts ytterligare.

Förutom teknisk utveckling av elbilar är det även viktigt att det finns ett utbrett nät av laddstolpar för att elbilar ska kunna användas som färdmedel. Preem är med och bidrar till utvecklingen genom att erbjuda snabbladdning vid drygt 20 av de befintliga stationerna i Preems stationsnät. För information om vilka stationer snabbladdning finns tillgänglig vid, se Preem stationssök.

Den största fördelen med el som drivmedel är dess minimala påverkan på miljön. El kan användas som ett komplement eller substitut till traditionella drivmedel.

Genom att använda sig av el som drivmedel kan man sänka sina fossila koldioxidutsläpp ordentligt. 

Preem har valt att i första hand installera snabbladdare för el vid bemannade stationer. Därför kan du utnyttja Preems tjänster vid stationen samtidigt som du laddar din bil.

Koldioxidbesparing

*jfr fossilt bränsle
100%

Genom att välja rätt el till snabbladdarna gör man en ordentlig skillnad för miljön.

Preems vision är att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför är den el som Preem väljer att erbjuda producerad från förnybara källor så som vind- och vattenkraft.

I dagsläget finns olika typer av benämningar på elen och beroende på leverantör kan den vara definierad som förnybar el, miljömärkt el, koldioxidfri el eller el märkt Bra Miljöval.

Vi använder oss av tre olika leverantörer, vilket gör att elstolparna skiljer sig åt i utseende vid olika stationer. Alla samarbetspartners som vi har valt levererar grön el.

Produktinnehåll

Varför har Preem satt upp snabbladdare på stationerna?

Vår vision är att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och vi ser snabbladdning som en möjlig väg, bland flera. Ett exempel är vår satsning på att öka andelen förnybar råvara från restprodukter från skogen i diesel och bensin, vilket gör att vi lever efter vår vision. Vi vill att våra kunders produkter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gör att snabbladdning och el är ett attraktivt alternativ för oss.

Kommer ni sluta med flytande fossila drivmedel och satsa på el istället, det är ju bättre för miljön?

Nej, majoriteten av befolkningen i Sverige kör idag en bensin eller dieselbil. Så störst påverkan får man faktiskt med att utveckla dessa drivmedel genom att kontinuerligt öka den förnybara andelen för att minska koldioxidutsläppen.

Varifrån kommer elen man laddar med, är det grön el?

På våra snabbladdare som vi har etablerat tillsammans med Fortum använder vi oss av Telge Energi och genom Clever har vi tillsammans enats om att det är grön el som ska strömma genom laddarna. Nyaste samarbetet är med E.ON. som även de levererar grön el.

Precis som vi för vår Preem Evolution Diesel eller Preem Evolution Bensin är måna om att råvarorna är rätt, är vi även väldigt måna om att drivmedlet till elen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Kommer ni sätta upp fler snabbladdare framöver?

Planen är att vi kommer att utveckla vårt snabbladdningsnät i etapper. Vi har för närvarande 20 st stationer där det finns möjlighet till el snabbladdning, tillsammans med Clever och med Fortum. Vi arbetar löpande med att utöka antalet snabbladdare.

Hur vet man vart det går att ladda?

Du kan hitta din närmaste Preem station med snabbladdare via verktyget Hitta Station på hemsidan. Välj ”Sökalternativ”, ”El-snabbladdning” och sedan ”Filtrera”.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Tiden det tar att ladda beror till exempel på storleken på batteriet och andra aspekter som relaterar till bilmodellen. Generellt sett tar det ca 20-40 minuter att ladda till 80 % batteristyrka.

Hur betalar man för elen?

Hur elen betalas beror på vilken av Preems samarbetspartners som har en laddplats på den station där du vill ladda. Besök elleverantörens hemsida för att läsa mer om betalningsalternativ.

Hur vet man att en viss snabbladdare fungerar för ens egen bil?

Det framgår av specifikationerna från biltillverkaren vilken typ av kontakt som skall användas.

Vad ska jag göra om snabbladdaren är ur funktion?

Kontakta Preems partner för el-snabbladdning. Kontaktinformation finns vid varje stolpe.

Skatter

Köp

Tanka