...Hallå där...

...Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund). Ni är ju – med cirka 70 000 medlemmar - Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter...Hur bedömer ni att trafiken kommer att utveckla sig i Sverige under sommaren 2021 jämfört med en vanlig sommar?
Vi tror att trafiken kommer att öka under sommaren eftersom fler svenskar kommer att semestra i Sverige. Det har vi redan sett under de skollov som har varit hittills i år.

Rapporter visar att vi i Sverige ofta kör över hastighetsbegränsningen. Hur viktigt är det att bilister sänker farten?
Det är mycket viktigt att uppsatta hastighetsgränser hålls. Hastighetsgränserna på våra vägar ska vara anpassade för att rädda liv och minska påverkan på klimatet. Samtidigt får inte restider förlängas och framkomlighet försvåras i onödan.

Utöver att sänka farten – vad kan bilister göra för att minska riskerna i trafiken?

  • Välja säkra, mötesseparerade vägar där det är möjligt.
  • Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.
  • Hålla avstånd.
  • Vara nykter och utvilad.
  • Inte använda mobilen under körning.

Vad skulle Riksförbundet M Sverige vilja se för åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna?

  • Mötesfria vägar (2+1-vägar).
  • Åtgärda feldoserade och för skarpa kurvor.
  • Åtgärda obevakade järnvägsövergångar.
  • Bättre vägunderhåll, sluta laga vägbanor med det trafikfarliga ”lapptäcket”.
  • Fler poliser på våra vägar som kontrollerar hastighet, nykterhet och fordonens säkerhet.