...Hallå där...

...Sonja Forward, forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut...

 

Du har forskat länge på hur vi människor beter oss i trafiken. Varför kör människor för fort?
Till att börja med så finns det en rätt stor acceptans kring att köra fort i samhället. Rent allmänt finns det en norm som säger att det är acceptabelt.

En annan viktig förklaring till varför man bryter mot hastighetsregler är att man inte tror att det kan leda till något negativt, tvärtom. För vissa handlar det om att körningen upplevs behagligare och dessutom finns det en tjusning kring fart hos många; många tycker att det är roligt att köra fort och att det ger en frihetskänsla. Att man inte tror att något allvarligt kan hända hänger ihop med att man anser att man är en skicklig förare vilket innebär att om något skulle inträffa kan man förhindra en olycka. Det man då missar är att bromssträckan ökar ju fortare man kör.

Helt kort, förarna ser inte de högre hastigheterna som en risk, eftersom många ser sig själva som väldigt duktiga förare.

Många har dessutom en överdriven bild över den tidsvinst det medför att köra fortare. Många tror felaktigt att de tjänar in mer tid än de faktiskt gör när de trycker extra hårt på gasen.

Rapporter visar bland annat att svenskar är sämre än många andra att hålla hastigheten på motorvägar. Vad beror det på?
Det finns sannolikt flera orsaker. Dels har vi i Sverige lägre hastigheter på våra motorvägar jämfört med en del andra länder.

Vi kör också genomsnittligt lite större bilar än i en länder i exempelvis södra Europa, vilket kan bidra till upplevelsen att man sitter säkrare.

Andra förklaringar kan vara hög vägstandard och relativt låg trafiktäthet. En ytterligare faktor är många upplever att risken för att bli bötfälld för fortkörning är försvinnande liten.

Finns det andra beteenden som utmärker svenskar ute i trafiken?
Tvärtemot beteendet på motorvägar så är svenskarna bättre än andra på att hålla hastigheterna på 30-väg. Det kan säkert kopplas till att man informerat om vikten att sänka hastigheten i tätort för att skydda oskyddade trafikanter som skolbarn och andra.

En annan sak vi identifierat är att svenska bilförare generellt sett ligger betydligt bättre till än i många andra länder när det gäller rattonykterhet. Det handlar - återigen - om normer där vi i Sverige har väldigt stark norm emot att köra efter att man har druckit.

Vad är de vanligaste missarna som förare gör ute på vägarna?
En vanlig miss många förare gör att man inte förknippar sin bilkörning med några risker och att man har en övertro på sin egen körförmåga. Eftersom man ser sig som en förträfflig förare så tycker man att det är ok att tala i en handhållen mobiltelefon eller att skicka sms.

Ett annat mönster är att många tror sig vara säkra på vägsträckor de ofta kör på eftersom ”här händer det ju aldrig något” och då kan det leda till att man inte är lika uppmärksam på bilkörningen. Det kan handla om att man tar upp telefonen och skickar ett sms. Det som i vår studie förklarade detta beteende var att man ansåg sig vara kapabel och att man litade på sig själv. Återigen en övertro på sin egen förmåga. Många gör misstaget att utgå från det man varit med om tidigare och drar likhetstecken mellan det och vad som kommer att hända framöver. Om de inte sett någon cyklist komma ut från en viss kurva eller aldrig sett djur hoppa ut vid ett visst vägavsnitt så kommer det i deras värld inte hända nästa gång heller.