Se Crazy Swedes spektakulära bilhopp

Vi utvecklar ständigt våra drivmedel så att du med bensin- eller dieselbil kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Därför har vi utvecklat Evolution drivmedel som fungerar i alla bensin- och dieselbilar och tillverkas i Sverige av upp till 50% förnybara råvaror.

 • Fungerar i alla bensin- & dieselbilar
 • Tillverkas i Sverige
 • Till samma pris som vanlig bensin & diesel
Drivmedel med förnybart innehåll

Från Jokkmokk till Hollywood - möt Crazy Swede

Vi utmanade Samuel ”Crazy Swede” Hübinette i ett spektakulärt bilstunt. ”Crazy Swede” har gjort den långa resan från isarna på Jokkmokks sjöar till extrema bilstunts i Hollywood-filmer som Fast & The Furious 3 och 4, Nightcrawler och Need for Speed.

”..hoppat har jag gjort förut, men inte på sånt här bränsle..” Crazy Swede

Från tall till tank -
så funkar Preem Evolution drivmedel

Våra ingenjörer svarar på vanliga frågor om klimateffektiva drivmedel.

 • Vad är Preem Evolution?

  Det är Preems egen bensin och diesel som kan vara upp till 50% förnybar. Preem Evolution fungerar i alla bilar och kostar lika mycket som vanliga fossila drivmedel. Det enda skillnaden är att de släpper ut mindre koldioxid.

  Sören Eriksson, Kemist & Utvecklingsingenjör
 • Hur påverkar drivmedlet min motor?

  Preem Evolution fungerar precis som ”vanliga” drivmedel och följer den internationella standarden för drivmedel. Du släpper bara ut mindre koldioxid när du kör. Att tanka Preem Evolution är ett enkelt sätt att vara med och bidra till en mer hållbar framtid när du kör bil.

  Eva Lind Grennfelt, Kemist & Raffinaderiutvecklare.
 • Vad är ett klimateffektivt drivmedel?

  Det är ett drivmedel som är bättre för miljön jämfört med traditionella fossila drivmedel.

  Eva Lind Grennfelt, Kemist & Raffinaderiutvecklare.
 • Vad är förnybar råvara?

  Förnybar råvara definieras som råvara som inte bidrar till ökade fossila koldioxidutsläpp.

  Sören Eriksson, Kemist & Utvecklingsingenjör
 • Vad betyder ”förnybar råvara från den svenska skogen”?

  I Sverige finns en stor skogsindustri. Inom exempelvis pappersmassaindustrin bildas restprodukter, som tidigare inte kunnat användas till annat än uppeldning. Preem har, tillsammans med bland andra Sveaskog, bildat bolaget Sunpine som tar hand om en av dessa restprodukter och gör om den till så kallad ”råtalldiesel”. Vi på Preem använder tallolja istället för fossil olja när vi tillverkar drivmedel. Slutresultatet är Preem Evolution. För mer information, se den här filmen.

  Eva Lind Grennfelt, Kemist & Raffinaderiutvecklare.
Tanka smart
Personbil
Lätt lastbil
Tung lastbil

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Diesel med fossil diesel.
 
 
Körsträcka
1200 mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
 
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 CO2ekv kg/liter för diesel och 2,75 CO2ekv kg/liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Tips! Förutom att tanka Preem Evolution kan du tänka på:

Vi har sammanställt några handfasta tips som både sparar miljö och plånbok - läs mer på Gröna Bilister.

 1. Sega inte vid acceleration utan se till att kvickt och bestämt komma upp i den fart du vill ha. Använd halv gas.
 2. Växla upp tidigt och kör på högsta möjliga växel.
 3. Kör med jämnt gaspådrag och god framförhållning.
 4. Håll hastighetsgränserna. Ju fortare Du kör, desto större blir luftmotståndet.
 5. Motorbromsa. När du släpper gasen stängs bränsletillförseln av helt ned till ett varvtal strax över tomgång, vanligtvis 1 200-1 300 varv per minut
 6. Undvik tomgångskörning. Om du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn. Avgaserna är som allra giftigast när motorn är nystartad.
 7. Följ upp din bränsleförbrukning i bilens färddator om en sådan finns.
 8. En anläggning för luftkonditionering kan öka bilens bränsleförbrukning med upp till 1 liter/100 km, dvs. i storleksordningen 10 %.
 9. Använd motorvärmare. Du värnar miljön och spar samtidigt ett par hundra kronor per år vid daglig användning av en modern bil med insprutningsteknik.
 10. Kontrollera lufttrycket i däcken varje månad. Detta kan du spara hundralappar årligen .
Hitta station med Preem Evolution drivmedel
 • Fungerar i alla bensin- & dieselbilar
 • Tillverkas i Sverige
 • Till samma pris som vanlig bensin & diesel

*Vägarnas grönaste drivmedel avser Preem Evolution diesel och bensin med tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri, som reducerar koldioxidutsläppen jämfört med fossil standarddiesel och -bensin.