CO2-kampen

CO2-kampen tar fart i Linköping
och Ljungsbro
8 maj–11 juni.

När du tankar på någon av de tre bemannade Preem-stationerna i Linköping och Ljungsbro mellan 8 maj och 11 juni bidrar du till CO2-kampen.

CO2-kampen - det är viktigt

Omvandlingen till ett mer hållbart samhälle är en av vår tids viktigaste frågor. Som Sveriges största drivmedelsproducent vill Preem underlätta övergången till mer hållbara drivmedel. Därför initierar vi CO2-kampen, ett projekt som visar den konkreta inbesparingen av koldioxidutsläpp när man väljer ett drivmedel med mer hållbart innehåll.

I CO2-kampen räknar vi koldioxidbesparingen genom att jämföra våra Preem Evolution drivmedel med standarddrivmedel. När man till exempel tankar vår Svanenmärkta Preem Evolution Diesel+ med över 50 % förnybart innehåll, kör man faktiskt varannan mil helt fossilfritt. På så vis kan vi se hur antalet fossilfria mil ökar när vi tankar drivmedel med förnybart innehåll, jämfört med om vi tankar samma mängd standarddrivmedel.

Spela video

Vad tycker Linköping om Preem Evolution?

Fossilfria mil, nu kör vi!

Under den tid som kampanjen pågår hoppas vi kunna spara in cirka 100 000 fossilfria mil i veckan. Delat på veckans dagar så innebär det nästan 15 000 fossilfria mil per dag! Vi vill illustrera det genom att donera just 15 000 kronor till en förening som gör skillnad, och denna gång föll valet på Linköpings Handikappidrottsförening.

Kom in så berättar vi mer! Du hittar oss på Ljungsbro, Rydsvägen och Väringagatan. Välkommen!

#co2kampen

Följ @preemsverige på Instagram
På bara två veckor så har våra kunder i Linköping 200 000 fossilfria mil! #fossilfritt #preem #co2kampen

Följ @preem på Facebook
I dag måndag 8 maj startar CO2-kampen i Linköping, ett initiativ från Preem som visar den konkreta miljövinst som genereras av mer hållbara drivmedel. CO2-kampen pågår på alla stationer i Linköping fram till den 11 juni. Häng med i kampen! Det är skillnad.

Följ @preemsverige på Twitter
I dag startar CO2-kampen i #Linköping. #CO2kampen pågår på alla stationer i Linköping fram till den 11 juni. Häng med i kampen! Det är skillnad. http://preem.se/co2kampen #biodrivmedel #förnybart #fossilfritt #preem

Personbil
Lätt lastbil
Tung lastbil

Hur många fossilfria mil får du?

Testa hur mycket koldioxid du kan spara genom att tanka Preem Evolution istället för helt fossila drivmedel.
 
 
Körsträcka
1200 mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
 
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 CO2ekv kg/liter för diesel och 2,75 CO2ekv kg/liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Dela
sidan
Dela på Facebook Dela på Facebook