Kör varannan
fossilfritt

Nu höjer vi den förnybara andelen upp till 50% i vår Preem Evolution Diesel.

50% fossilfritt.

2011 lanserade Preem som första bolag i världen en diesel delvis tillverkad av svenskt skogsavfall, Preem Evolution Diesel. Då med ett förnybart innehåll på upp till 22 procent. Idag har vi ökat den förnybara andelen ända upp till 50 procent. Det ger oss en diesel som minskar koldioxidutsläppen upp till 46 procent* jämfört med en diesel utan förnybart innehåll.

Självklart har vi även ett klimatsmart alternativ för dig som tankar bensin. Vår Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin med 5 procent etanol och 5 procent tallolja. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

*Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppet för 100 procent fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktkedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

100% fördubblad produktion.

Tack vare vår nya IsoGHT-anläggning på vårt raffinaderi i Göteborg kan vi fördubbla produktionskapaciteten för drivmedel baserat på förnybara råvaror. Den nya anläggningen ökar också våra möjligheter att använda fler typer av biologiska oljor i produktionen. Idag körs de flesta fordon i Sverige på antingen bensin eller diesel. Därför vill vi öka den förnybara andelen i just dessa produkter eftersom det ger en stor effekt för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom minskar det Sveriges beroende av fossil olja.

Den nya anläggningen ökar möjligheten att använda flera typer av biologiska oljor. Vi väljer nämligen att utveckla grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – restprodukter från både skogsindustri och slaktavfall till exempel.

Med Preem Evolution Diesel kör du nu varannan mil helt fossilfritt. Ett jättekliv för vår evolution. Men vi sitter inte nöjda för det, utan fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en dag kan köra varje mil fossilfritt. Vår evolution går vidare.

Bildbeskrivning

Såifakort

För dig som kör tungt erbjuder vi Såifakortet som ger dig ett fast nettopris och upp till 600 kronor i avdrag på fakturan.

GÄLLER OM DU ANSÖKER INNAN
31/1-2016.

ANSÖK HÄR
Bildbeskrivning

Företagskort

Med Företagskortet får du 85 öre/liter i rabatt på diesel och 55 öre/liter i rabatt på bensin och E85 i sex månader.

GÄLLER OM DU ANSÖKER INNAN
31/1-2016.

ANSÖK HÄR