Rabatt 40 öre/l i 3 månader
Preem Mastervard fyller 1 år!

Det firar vi med att ge dig födelsedagsrabatt. Mellan 1/11 2016 – 31/1 2017 får du som har Preem MasterCard 40 öre per liter* i rabatt på våra bemannade stationer och 10 öre i rabatt på automatstationer.

Tillsammans gör vi skillnad!

915275 CO2-fria mil

Preem Evolution drivmedel består av upp till 50% förnybar andel. Och på bara ett år har våra 47 000 Preem MasterCard-kunder bidragit till hela 228 fossilfria varv runt jorden.
Läs mer om våra hållbara drivmedel.

Personbil
Lätt lastbil
Tung lastbil

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Diesel med fossil diesel.
 
 
Körsträcka
1200 mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
 
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 CO2ekv kg/liter för diesel och 2,75 CO2ekv kg/liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Tanka smart

Vi gratulerar

vinterns vinnare!

Grattis Elin, Lars, KG, Andreas och Klara som vann 5000 kronor var till en vinterresa. Mellan 26 okt och 30 nov skulle man med sitt Preem MasterCard tanka minst en gång på Preem samt handla i valfri butik utanför Preem. Därefter skulle man berätta hur man tänkt använda sitt Preem MasterCard i vinter och vart man skulle vilja resa om man vann.

Se vinnarnas motiveringar

5 vinnare utses!

*Rabatten gäller på bemannad station och efter kampanjperiodens slut gäller ordinarie rabatt som är 25 öre/liter på Preems bemannade stationer och 10 öre/liter på Preems automatstationer.

**På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande drivmedelsbolag ger ingen bonus.

När du tankar Preem Evolution bensin och diesel, med delvis förnybart innehåll, minskar du dina koldioxidutsläpp jämfört med standarddrivmedel.

Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen ränta eller avgifter. Om du väljer att delbetala köp tillkommer 16,85% i rörlig ränta och 19 kr i aviseringsavgift, vilket ger en effektiv ränta på 19,37 %, en månadskostnad på 916 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 10.990 kr vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-02-24). Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), org.nr. 516406-0922.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats.