Anslutet Bankkort

35 öre per liter på diesel och bensin hela december och januari.*

Ordinarie rabatter:
✔ 15 öre rabatt/liter på bemannade stationer.
✔ 10 öre rabatt/liter på automatstationer.

Rabatten betalas ut som en kortretur till det anslutna kortkontot i anslutning till varje tankningstillfälle.

*Rabatten gäller till och med den 31 januari 2021 både på Preems bemannade stationer och automatstationer samt befintliga och nya kunder.

Rabatten redovisas inte på ditt kvitto utan syns bland dina övriga korttransaktioner 1-3 arbetsdagar efter att du har tankat.

Du kan ansluta upp till tio kort till samma personnummer.

Här kan du ta del av fullständiga villkor för tjänsten Anslutet Bankkort:
Villkor Anslutet Bankkort.

Vinterkampanj!

35 öre per liter på diesel och bensin hela december och januari.

*Rabatten gäller till och med den 31 januari 2021 både på Preems bemannade stationer och automatstationer samt befintliga och nya kunder.

Anslut bankkort