Kloka Olycksfallsförsäkring

Det kan vara skönt att ha en extra trygghet. Med Kloka Olycksfallsförsäkring har du ett bra skydd om du plötslig skulle råka ut för en olycka.

Försäkringen ger dig ersättning för kostnader som uppkommit vid olycksfallet som t ex läke-, rese- och rehabiliteringskostnader och gäller dygnet runt utan självrisk. Skulle det vara så illa att du på grund av olyckan blir oförmögen att arbeta eller får bestående men kan du få ersättning i form av ekonomisk och medicinsk invaliditet. Försäkringen erbjuds även till din make, maka, sambo eller registrad partner.

Premien per försäkrad är 48 kronor i månaden.

Som tillägg till din Kloka Olycksfallsförsäkring kan du även teckna Barnförsäkring. Premien för 30 prisbasbelopp är 114 kronor och det är en månadspremie oavsett antal barn.

Läs mer om vad som ingår i försäkringen i produktbladet och i för- och efterköpsinformationen eller ring Kloka försäkringar på tel 08-520 056 74 så berättar vi mer.