Såifakort för tung trafik

Såifa är namnet på Preems dieselnät för tung yrkestrafik med cirka 520 anläggningar i hela Sverige. Såifanätet består av Såifaanläggningar anpassade för tunga fordon och utvalda TRB-anläggningar. Dessutom finns Såifa på flertalet Preemstationer.

Såifakortet

Såifakortet för dig som kör tungt. Du kan välja mellan
Såifa Dieselkort, där inköpen begränsas till diesel, AdBlue, smörjmedel och spolarvätska, Såifa Drivmedelskort, gäller för inköp av alla våra drivmedel samt AdBlue, smörjmedel och spolarvätska.  

Pris & villkor
Fakturamodell

Ansök

Fordons & Förarkort

För dig som har ett företag med bilar som körs av olika förare. Varje bil får ett Fordonskort och varje chaufför ett Förarkort - så att du enkelt håller koll på bränsleförbrukningen. För att tanka eller köpa biltillbehör krävs att båda korten används. För Fordonskortet finns tillvalet kilometerställning.

Pris & villkor
Fakturamodell

Ansök

Få en mängd förmåner

Såifa Rewards är ett företagsprogram för dig med Såifakortet. Medlemskapet är kostnadsfritt och ger dig förmåner som åkeriförsäkring, säkerhetslösningar, däck, belysning, bärgning, tillbehör m.m - tjänster som vi hoppas du har nytta av i din vardag som yrkesförare.

Bli medlem

Kontakta oss Kontakta oss

Hitta din säljare:
Företagskort för lätt yrkestrafik
Såifakort för tung trafik

Kontakta kundservice
Frågor om Företagskort och Såifakort:
020-450 450, vardagar 9-16