Lyckat samarbete med SOS Barnbyar

Sedan 2013 har Preem stöttat SOS Barnbyars livsviktiga arbete världen över. Partnerskapet ger barn i länder som Ukraina, Bolivia och Vietnam ett långsiktigt tryggt hem.

SOS Barnbyar har sedan starten i svallvågorna av andra världskriget växt till en världsomspännande barnrättsorganisation som hjälper barn och utsatta familjer i 135 länder. Organisationen strävar efter att hålla de administrativa kostnaderna nere så mycket som möjligt, och år 2017 gick 88 procent av de insamlade medlen till att hjälpa barn i hela världen.

Preem blev huvudpartner till SOS Barnbyar 2013, som ett led i företagets vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. SOS Barnbyars arbete matchade bra med Preems värderingar om att ta ansvar samt att inkludera alla människor i arbetet för en hållbar värld.

– Vi vill vara en progressiv röst i samhället som socialt ansvarstagande aktör, och samarbetet med SOS Barnbyar visar på vår vilja att verka för att barn världen över ska få det bättre, säger Lena Göransson på Preem.

Hjälp till utsatta barn och familjer

Hittills har partnerskapet med SOS Barnbyar inbringat många miljoner kronor som stöd. Dessa pengar bidrar till att fler barn och utsatta familjer i Ukraina, Bolivia och Vietnam kan få den hjälp de behöver.

2 miljoner för barnens skull

Flera år har vi genomfört kaffekampanjer inför julen, där en viss del av försäljningen har gått til SOS Barnbyar. Sammanlagt har vi hittills bidragit med drygt två miljoner kronor till SOS Barnbyar genom dessa kampanjer.

– För oss på Preem är samarbetet viktigt, och jag är glad att vi på Preem lever våra värderingar med den här typen av partnerskap, säger Lena Göransson.

SOS Barnbyars arbete i Ukraina, Bolivia och Vietnam SOS Barnbyars arbete i Ukraina, Bolivia och Vietnam

Ukraina

SOS Barnbyar har arbetat i Ukraina sedan 2003. Verksamheten är till stor del inriktad på att hjälpa familjer som annars riskerar splittras. Över 1 000 barn i 550 familjer tar del av de familjestärkande programmen och nödhjälpsarbetet SOS Barnbyar driver i landet. SOS Barnbyar driver också två barnbyar i Brovary och Lugansk. Barnbyn i Brovary, som invigdes 2010, är till stor del svenskfinansierad. Här bor 94 barn fördelade på 16 familjehus.

Bolivia

SOS Barnbyar Sverige har ett starkt engagemang i Santa Cruz och i Cochabamba. I dag finns totalt tio barnbyar som ger hem åt ungefär 1 000 barn i Bolivia. Det finns också nio ungdomsboenden för totalt 350 ungdomar, där ungdomar som vuxit upp i barnbyarna får flytta när de känner sig mogna för att ta ett första steg ut i samhället. På senare år har ett antal familjestärkande program startats i Bolivia. Under 2016 fick totalt 4 000 familjer, totalt 20 000 barn, hjälp genom de familjestärkande programmen, som verkar via de 16 sociala centren i landet.

Vietnam

SOS Barnbyar etablerade sig i landet 1967, när den första barnbyn invigdes. Preem har stöttat byggandet av ett familjehus i Thai Bin, som ligger vid kusten i den fattigare norra delen av Vietnam. I Thai Bin har cirka 100 barn fått ett nytt hem.

 

Relaterat innehåll

Huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2013 Huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2013

Tack vare SOS Barnbyars arbete i länder som Ukraina, Vietnam och Bolivia får allt fler barn som lever i utsatthet en trygg uppväxt. Det här vill Preem stötta och i år firar företaget femårsjubileum som huvudpartner.