Viktig fas avslutad i Synsat-projektet

Vid årsskiftet lämnar Preem in sin ansökan om ändring i miljötillståndet till Mark- och miljödomstolen för att få producera förnybart drivmedel på Synsat-anläggningen i Lysekil. Men innan dess får allmänhet, organisationer och myndigheter ta del av och kommentera ett skriftligt underlag i ett så kallat samråd.

När tiden för samrådet avslutades fyra veckor efter att det utlysts hade 8 myndigheter och större organisationer bidragit med synpunkter, till exempel Länsstyrelsen, Greenpeace, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Synpunkter skickades även in av 10 mindre föreningar och 58 privatpersoner. Kommentarerna berörde till stor del klimatfrågor, till exempel hur hållbart det är med förnybara råvaror, men det fanns även ett fåtal som handlade om raffinaderiets närmiljö.

Synpunkterna kommer nu att behandlas av företaget och är ett viktigt bidrag för att göra ansökan som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen så komplett som möjligt.