Samråd enligt miljöbalken avseende Preem ABs raffinaderi i Lysekil

Framtiden och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är Preems mest prioriterade fråga. Företaget lägger därför stor kraft på att utveckla bränslen som minskar miljö- och klimatpåverkan i produktion och användarled. 

Preem planerar att söka miljötillstånd för ombyggnad av en befintlig dieselanläggning för förnybar produktion. Samrådet och den kommande tillståndsansökan omfattar modifieringar av den så kallade Synsatanläggningen samt modifieringar i vätgas­- respektive survattensystemen.

Samrådet avser berörd allmänhet, dvs. närboende, och icke-statliga miljöskyddsorganisationer.

För att ta del av samrådshandlingar klickar ni på länken till höger.

Synpunkter lämnas via e-post till samradsynsat@preem.se

Och frågor kan ställas till miljöspecialist Sara Lidholm, tel. 010-450 35 87. Vi behöver era svar senast 27 november 2020.